Call us toll free: 0477/402.917
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

De Intra-Extra psychologen en hun specialisaties

De praktijk wordt ondersteund door een gedegen en ervaren team van 20 psychologen in de praktijken te Sint-Truiden, Diest en Aarschot.  Al onze psychologen hebben als  basisopleiding een master in de klinische psychologie en hebben een erkenningsnummer bij de psychologencommissie. Zij werken volgens een directieve, oplossingsgerichte en gedragstherapeutische aanpak en scholen zich voortdurend bij, met minimaal een postuniversitaire opleiding psychotherapie. Op die manier stemmen wij ons aanbod af op de actuele bevindingen van wetenschappelijk onderzoek en de evoluties die daaruit voortvloeien in de klinische praktijk.  Daarnaast zijn een aantal van de psychologen ook lid van één of meerdere vakverenigingen.

U hoeft zelf geen psycholoog of therapie uit te kiezen.  De medewerkers binnen Intra-Extra hanteren éénzelfde therapiekader en werken vanuit een centrale planning.  Aan de hand van uw hulpvraag en beschikbaarheid bekijken wij welke psychoog in aanmerking komt om u te begeleiden.  De eerste van hen die ruimte voor u vrij krijgt, neemt rechtstreeks contact met u op.  Op deze manier heeft u de grootste kans op een snelle afspraak. Uiteraard heeft u de vrijheid om zelf iemand uit het team te kiezen indien u dat wenst.  Hou er in dat geval rekening mee dat u mogelijks langer wacht op de start van uw begeleiding. Voor een aantal hulpvragen is er ook een groepsaanbod beschikbaar (raadpleeg onze cursussen op de therapiepagina).

Maak hier kennis met de therapeuten, hun opleidingen, werkdomeinen en de specialisaties naar doelgroep. Klik op de naam om meer details te lezen.

K=kinderen      A=adolescenten      V=volwassenen      O=ouderen     R=relatie

 

 

  
Psychotherapie & Counseling Doelgroep Telefoon Locatie
 
Heidi Windmolders V-O-R 0477 402 917 Diest - St Truiden
Katrien Gybels A-V-O-R 0496 234 342 Diest
Sandy Van De Sande K-A 0474 248 177 Diest
Katleen Moons A-V 0497 398 849 Diest - Aarschot
Kathleen Porke A-V-O-R 0499 769 173 Diest
Filip Coeck A-V-O 0474 249 452 Diest
Kim Goovaerts K-A-V 0478 257 301 Diest
Linda Heirbaut A-V-O-R 0472 918 665 Aarschot
An Dezeure A-V-R 0499 373 199 Aarschot
Hannelore Janssens K-A-V-R 0485 327 528 Diest
Kim Geelen K-A 0499 726 977 Aarschot
Bilgin Tümen A-V-O-R 0470 823 213  Diest - St Truiden
Shakira Ronsmans K-A 0472 050 117 Aarschot
Katleen Anckaert A-V-O 0495 494 554 Diest
Stefani Smits A-V-O-R 0488 399 906 Diest - St Truiden
Ruth Dehertog A-V-O-R 0495 629 924 Aarschot
Jeroen Prossé A-V-O-R 0474 727 228 Aarschot
Yane Beckers A-V-O-R 0470 814 650  Diest
Laura Vermijl A-V-O 0498 698 285 Diest - St Truiden
Loes Stukken A-V-O 0468 425 243 Diest
Yasmine Sterckx A-V-O-R 0477 242 115 St Truiden
 
Bouwen@jezelf Doelgroep Telefoon  Locatie
 
Katleen Moons A-V 0497 398 849 Diest
Heidi Windmolders V-O 0477 402 917 Diest
Linda Heirbaut A-V-O 0472 918 665 Aarschot
 
Coaching Doelgroep Telefoon Locatie
 
Linda Heirbaut A-V-O 0472 918 665 Aarschot
Heidi Windmolders V-O-R 0477 402 917 Diest -St Truiden
Hannelore Janssens K-A-V-O 0485 327 528 Diest
Kim Goovaerts K-A-V 0478 257 301 Diest
Katleen Moons A-V 0497 398 849 Diest - Aarschot
An Dezeure A-V 0499 373 199 Aarschot

 

Loopbaanbegeleiding Telefoon Locatie
 
Linda Heirbaut 0472/918 665 Aarschot
Katleen Moons 0497/398 849 Diest - Aarschot
An Dezeure 0499/373 199 Aarschot

 

 

Heidi Windmolders

 

klinisch psycholoog, diagnosticus, oplossingsgericht psychotherapeut

  

 • lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), VVDO (Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte en systemische therapie, opvoedkunde en coaching), BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeemcounseling), erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 702-101-213
 • sedert 1998 zelfstandige ambulante praktijk voor volwassenen; sedert 1995 ervaring in het werken met ouderen; eveneens 13 jaar ervaring in een psychiatrisch residentiële setting; oplossingsgericht psychotherapeut (Korzybski-instituut); postacademische vorming psychodiagnostiek (KUL); volgde en volgt specialisaties in autogene training, hartcoherentie, mindfulness en ACT (acceptatie & commitment therapie), AAI (Animal Assisted Interventions, PXL-Hasselt), neuropsychologie en EMDR; ervaring in het geven van onlinetherapie (Emma Listens) en oprichtster van www.onlinebegeleiding.vlaanderen; ook deeltijds werkzaam in het ouderenteam van een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (psychotherapie en counseling bij senioren, hun familie/omgeving en mantelzorgers; coaching van hulpverleners in de thuiszorg en woon- en zorgcentra; opleiding, workshops en lezingen geven aan personeelsleden in de zorgsector)
 • doelgroep : (jong)volwassenen en ouderen
 • werkdomeinen : individuele psychotherapie (ook onlinetherapie) bij angst, depressie, levensfaseproblematieken, traumaverwerking, stressgerelateerde aandoeningen, slaapproblemen, chronische vermoeidheid en pijn; relaxatietherapie met in het bijzonder de autogene training (AT), elementen uit de mindfulness-based-cognitive-therapy (MBCT) en ACT (acceptatie & commitment therapie); life-coaching; relatietherapie; supervisie bij psychodiagnostiek (zowel neuropsychologisch testonderzoek als persoonlijkheidsonderzoek) waaronder intelligentieonderzoek; onderzoek naar ADHD en autismespectrumstoornissen; differentiaal diagnostisch onderzoek bij vermoeden van dementie; geven van groepscursussen en trainingen (voor meer info, ga naar 'bouwen@jezelf'); geven van psycho-educatie, lezingen, opleidingen en workshops
 • werkwijze : oplossingsgerichte cognitieve en systemische psychotherapie en coaching; actieve, doel- en toekomstgerichte werkwijze met elementen uit de cognitieve gedragstherapie, mindfulness en ACT; eveneens lichaamsgerichte aanpak waar nodig (autogene training, EMDR, elementen uit de neuropsychologie); waar mogelijk ondersteuning van de therapie door aanwezigheid van Franse Bulldog "Billie" (Animal Assisted Interventions). Individuele begeleidingen, koppelbegeleiding en groepen; zowel face-to-face als onlinetherapie en -coaching
 • bereikbaarheid : op werkdagen van 9 tot 18u op nummer 0477 402 917. Op andere momenten, of wanneer in gesprek: gelieve een boodschap in te spreken.
  Email: heidi.windmolders@intra-extra.be

CV afdrukken


terug naar overzicht

 


 

Katrien Gybels

 

klinisch psycholoog, oplossingsgericht psychotherapeut

  

 • lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 772-106-899
 • sinds 2007 ambulante praktijk; eveneens werkzaam in een studentengezondheidscentrum; oplossingsgericht psychotherapeut (Korzybski-instituut); volgde specialisaties in de narratieve therapie en EMDR
 • doelgroep: (jong)volwassenen en koppels
 • werkdomeinen : individuele psychotherapie bij angst, faalangst en uitstelgedrag, traumaverwerking, depressie, levensfaseproblematieken, stressgerelateerde aandoeningen, slaapproblemen; relatietherapie; relaxatietherapie met in het bijzonder de autogene training (AT); loopbaanbegeleiding
 • werkwijze : oplossingsgerichte cognitieve en systemische psychotherapie; actieve, doel- en toekomstgerichte werkwijze met elementen uit de cognitieve gedragstherapie, mindfulness en ACT (acceptatie & commitment therapie); eveneens lichaamsgerichte aanpak waar nodig (autogene training, relaxatietechnieken, EMDR)
 • bereikbaarheid : op het nummer 0496 234 342 en bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: katrien.gybels@intra-extra.be

CV afdrukken

terug naar overzicht

 


 

Sandy Van De Sande

klinisch psycholoog, kinderpsycholoog en counselor, diagnosticus i.o.

 

 • lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen), erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 792-108-874
 • ervaring in het werken met kinderen, jongeren en hun gezin binnen een medisch-psychiatrische context, zowel diagnostiek als psychologische begeleiding; specifieke ervaring rond autisme; opleiding speltherapie; sedert 2002 Meester in de muziek; volgde specialisatie in ACT (acceptatie & commitment therapie); postacademische vorming psychodiagnostiek i.o. (Lessius Hogeschool)
 • doelgroep : kinderen, jongeren (0 tot 14 jaar) en hun gezin
 • werkdomeinen : psychodiagnostiek (observatie, intelligentie-bepaling, neuropsychologisch onderzoek o.a. bij ADHD en autismespectrumstoornissen, belevingsonderzoek); psycho-educatie; individuele en/of gezinsgerichte (cognitieve) en gedragsgerichte begeleiding bij gedrags- en emotionele problemen; spelbegeleiding; opvoedingsondersteuning; (individuele) sociale vaardigheidstraining; rouw- en traumaverwerking; begeleiding bij psychosomatische klachten; begeleiding bij hoogbegaafdheid
 • werkwijze : individuele- en gezinsgesprekken aanleunend bij het gedragstherapeutisch denkkader, d.m.v. spel werken rond gedachten, gevoelens en gedragingen (spelbegeleiding)

CV afdrukken


terug naar overzicht

 


 

Katleen Moons

 

klinisch psycholoog, oplossingsgericht psychotherapeut i.o., gedragstherapeutisch counselor, diagnosticus

  

 • lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 822-109-191
 • oplossingsgericht psychotherapeut i.o. (Korzybski-instituut); counselor volgens gedragstherapeutisch denkkader (Lessius Hogeschool); vervolmakingsjaar in arbeids- en organisatiepsychologie; loopbaanprofessional (HRD Academy, Antwerpen); postacademische vorming psychodiagnostiek (KUL); ervaring in neuropsychologisch testonderzoek bij vermoeden van personen met AD(H)D en autismespectrumstoornissen evenals adviesverstrekking en begeleiding bij deze doelgroep
 • doelgroep : jongvolwassenen en volwassenen
 • werkdomeinen : individuele psychotherapie bij (jong)volwassenen met een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis (ADHD, ADD,Autismespectrumstoornissen); psycho-educatie; aanleren van vaardigheden (bijv. plannen en organiseren) alsook begeleiding van bijkomende moeilijkheden op het werk of in de privésfeer (zoals faalangst, communicatiemoeilijkheden, uitdrukken van emoties, stemmingswisselingen, moeilijkheden in sociale relaties, impulsief gedrag, e.a.); individuele psychotherapie (ook onlinetherapie) bij angst, depressie en stressgerelateerde aandoeningen; loopbaanbegeleiding en coaching
 • werkwijze : oplossingsgerichte cognitieve en systemische psychotherapie en coaching; actieve, doel- en toekomstgerichte werkwijze met elementen uit de cognitieve gedragstherapie; concreet en praktijkgericht; zowel face-to-face als onlinetherapie en -coaching
 • bereikbaarheid : op het nummer 0497 398 849. Bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email:katleen.moons@intra-extra.be

CV afdrukken


terug naar overzicht

 


 

Kathleen Porke

 

klinisch psycholoog, systeemtherapeut, gedragstherapeut

  

 • lid van VVGT (Vereniging voor Gedragstherapie), erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 742-104-021
 • 17 jaar ervaring in een universitair ziekenhuis mbt neuropsychologische diagnostiek en psychotherapie, sinds medio 2016 werkzaam in een psychiatrisch ziekenhuis op een afdeling voor angst-, depressieve en psychosomatische klachten waaronder chronische vermoeidheid (cvs), fibromyalgie en pijnklachten; systeem- & gedragstherapeut
 • doelgroep : (jong)volwassenen, ouderen en koppels
 • werkdomeinen : individuele en relationele psychotherapie, psycho-educatie en het aanleren van vaardigheden bij angst, depressie, levensfaseproblematieken, stressgerelateerde aandoeningen, chronische vermoeidheid en pijnklachten, assertiviteitsmoeilijkheden, faalangst, fobieën, dwang, ADHD, ...
 • werkwijze : individuele en relationele psychotherapie vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader, elementen uit de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Aan de hand van een aantal verkennende gesprekken worden de verschillende klachtendomeinen in kaart gebracht. In overleg met cliënt wordt na deze grondige probleemanalyse een eerste klachtendomein geselecteerd waarvoor een behandelplan wordt opgesteld. Cognitieve gedragstherapie werkt met concrete doelstellingen die regelmatig geëvalueerd worden
 • bereikbaarheid: op het nummer 0499 769 173 en bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: kathleen.porke@intra-extra.be

CV afdrukken


terug naar overzicht

 


 

Filip Coeck

 

klinisch psycholoog, diagnosticus, gedragstherapeut i.o.

 

 • lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 851-109-555
 • ambulante praktijk sedert 2010; eveneens werkzaam op de psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ) en een dagziekenhuis psychiatrie; ervaring in psychologische begeleiding bij persoonlijkheidsstoornissen, bipolaire stoornissen en psychose in een psychiatrische ziekenhuissetting en een project Psychiatrische Thuiszorg; postacademische vorming klinische psychodiagnostiek (RUG); postgraduaat gedragstherapie i.o. (KUL); opleiding "behandeling van burn-out" (The Human Link); opleiding "cognitieve gedragstherapie voor insomnie" (BASS: Belgian Association for Sleep research and Sleep Medicine)
 • doelgroep : (jong)volwassenen en ouderen
 • werkdomeinen : individuele psychotherapie bij depressie en bipolaire aandoeningen, psychotische aandoeningen, angst- en stressgerelateerde aandoeningen, burn-out, slaapproblemen, piekerproblemen en levensfaseproblematieken; aanleren van vaardigheden (ter vervanging van nadelig gedrag tijdens emotionele crisissen) en psycho-educatie
 • werkwijze : cognitieve gedragstherapie met elementen uit het oplossingsgerichte therapiekader; actieve, doel- en toekomstgerichte werkwijze
 • bereikbaarheid: op het nummer 0474 249 452 en bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: filip.coeck@intra-extra.be

CV afdrukken

terug naar overzicht

 


 

Kim Goovaerts

 

klinisch psycholoog, kinder- en jongerenpsycholoog, oplossingsgericht psychotherapeut

 

 • lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), VVDO (Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte en systemische therapie, opvoedkunde en coaching), erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 862-110-421
 • werkzaam als zelfstandig psycholoog in drie verschillende praktijken en bij www.onlinebegeleiding.vlaanderen; oplossingsgericht psychotherapeut (Korzybski-instituut); opleiding in traumaverwerking (Hélène Dellucci, Korzybski-Instituut); opleiding "Figuring Futures" (De Context); werkervaring als psycholoog in een Algemeen Ziekenhuis (psychiatrische, revalidatie-, en kinderafdeling); ervaring in het begeleiden van volwasssenen binnen een ambulant Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW); ervaring binnen de bijzondere jeugdzorg en integrale gezinszorg; ervaring in het werken met groepen kinderen en adolescenten rond sociale vaardigheden en assertiviteit; ervaring in psychologische begeleiding bij echtscheiding, individuele psychotherapie en psychodiagnostiek bij kinderen en adolescenten met ADHD, autismespectrumstoornissen en angstproblematieken; eveneens ervaring in het begeleiden van ouders bij opvoedingsmoeilijkheden
 • doelgroep : kinderen, jongeren en hun gezin, volwassenen
 • werkdomeinen : individuele psychotherapie bij stress- en angstproblematieken, een tekort aan sociale vaardigheden of assertiviteit, piekeren, depressie, traumaverwerking, relationele moeilijkheden, levensfaseproblematieken; life-coaching; gezinsbegeleiding bij moeilijkheden binnen het gezin of ihkv opvoedingsondersteuning; intelligentiebepaling bij kinderen en adolescenten, begeleiding bij aandachtsproblemen/AD(H)D en autismespectrumstoornissen
 • werkwijze : individuele psychotherapie, coaching en gezinsondersteuning vanuit een oplossingsgericht cognitief en systemisch therapiekader; actieve, doel- en toekomstgerichte werkwijze met elementen uit de cognitieve gedragstherapie; traumaverwerkingstechnieken (Hélène Dellucci) en creatief visuele ondersteuningstechnieken (Figuring Futures)
 • bereikbaarheid : op het nummer 0478 257 301 en bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. E-mail: kim.goovaerts@intra-extra.be

CV afdrukken


terug naar overzicht

 


 

Linda Heirbaut

 

klinisch psycholoog, oplossingsgericht psychotherapeut en coach

  

 • lid van VVDO (Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte en systemische therapie, opvoedkunde en coaching),  erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 802-110-128
 • sedert 2004 werkzaam als klinisch psycholoog; zowel ervaring in het werken met psychische problematieken in een algemeen ziekenhuis (liaisonpsychiatrie), een ambulante psychiatrische setting en huisartsenpraktijken (eerstelijnshulp); volgde opleidingen in oplossingsgerichte therapeutische vaardigheden, cognitief gedragstherapeutische technieken, coaching en rationeel emotieve gedragstherapie (RET), AAI (Animal Assisted Interventions, PXL-Hasselt); werkte een aantal jaren als psycholoog en lifecoach in het buitenland; oplossingsgericht psychotherapeut (Korzybski-instituut)
 • doelgroep : (jong)volwassenen, ouderen en koppels (naast Nederlands, ook begeleiding in het Engels mogelijk)
 • werkdomeinen : individuele psychotherapie bij stress, burnout, binge eating, rouwverwerking en aanpassingsproblematieken, angst, depressie, levensfaseproblematieken, relatiemoeilijkheden en moeilijkheden mbt sociale vaardigheden; relatietherapie; (life)coaching en loopbaanbegeleiding
 • werkwijze : oplossingsgerichte cognitieve en systemische psychotherapie en coaching bij individuen en koppels; actieve, doel- en toekomstgerichte werkwijze met elementen uit de cognitieve gedragstherapie; waar mogelijk ondersteuning van de therapie door aanwezigheid van Schotse langharige collie "Shadow" (Animal Assisted Interventions); zowel face-to-face als onlinetherapie en -coaching
 • bereikbaarheid : op het nummer 0472 918 665 en bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: linda.heirbaut@intra-extra.be

CV afdrukken


terug naar overzicht

 


 

An Dezeure

 

oplossingsgericht counselor i.o., arbeidspsycholoog, antropoloog

  

 • erkenningsnummer bij de psychologencommissie: 792-110-744
 • volgde een specialisatie-opleiding systemische individuele hulpverlening (Interactie-academie), persoonlijkheidspsychodiagnostiek, workshops systeemtherapie en narratieve gesprekstechnieken; opleiding oplossingsgerichte psychotherapie i.o. (Korzybski-Instituut)
 • doelgroep : (jong)volwassenen en koppels
 • werkdomeinen : individuele psychologische begeleiding en counseling bij stressgerelateerde aandoeningen, burn-out, levensfaseproblematieken, aanpassingsmoeilijkheden, (faal)angst, depressie, chronische problematieken, zingeving, identiteit en zelfbeeld, assertiviteit; relatietherapie; (life)coaching en loopbaanbegeleiding
 • werkwijze : individuele en relationele psychologische begeleiding en coaching vanuit een oplossingsgericht en systemisch kader; actieve, doel- en toekomstgerichte werkwijze, concreet en praktijkgericht; lichaamsgerichte aanpak waar nodig (autogene training)
 • bereikbaarheid : op het nummer 0499 373 199. Bij antwoordapparaat kan je steeds een boodschap inspreken.
  Email: an.dezeure@intra-extra.be

CV afdrukken

terug naar overzicht

 


 

Hannelore Janssens

 

klinisch psycholoog, gezondheidsconsulent, oplossingsgericht psychotherapeut i.o.

   

 • lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 782-114-745
 • oplossingsgericht psychotherapeut i.o. (Korzybski-instituut); coördinator bij www.onlinebegeleiding.vlaanderen; volgde voortgezette opleidingsmodule kinderpsychiatrie (Katholieke Hogeschool Leuven); VGL-consulent (Voeding-Gezondheid-Levenswijze-consulent, Europese Academie voor Complementaire Gezondheidszorg); workshop Figuring Futures (De Context); verschillende jaren ervaring als onderwijzeres, zorgcoördinator en GOK-Leerkracht (Gelijke Onderwijskansen); ervaring als psychologisch assistente in een CLB (Centrum voor LeerlingenBegeleiding) en als klinisch psycholoog in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (seniorenteam)
 • doelgroep : kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen en koppels
 • werkdomeinen :  individuele en relationele psychotherapie (ook onlinetherapie) bij depressie, angst, stressgerelateerde aandoeningen en burn-out, slaapproblemen, psychosomatische klachten, aanpassings- en verwerkingsmoeilijkheden, laag zelfwaardegevoel, levensfaseproblematieken en relatiemoeilijkheden; life-coaching en coaching naar een gezondere actievere levensstijl; psychodiagnostisch onderzoek.
 • werkwijze : oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie; actieve, doel- en toekomstgerichte werkwijze met elementen uit de cognitieve gedragstherapie en lichaamsgerichte aanpak of relaxatietechnieken waar nodig. Veel gebruikte ondersteunende technieken en methodieken zijn cognitieve defusietechnieken, elementen uit Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness, Hartcoherentie, en creatief visuele ondersteuningstechnieken zoals Figuring Futures; zowel face-to-face als onlinetherapie

CV afdrukken


terug naar overzicht

 


 

Kim Geelen

 

klinisch psycholoog, kinder- en jongerenpsycholoog, oplossingsgericht psychotherapeut - afwezig tot midden september

 

 • lid van de VVDO (Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte en systemische therapie, opvoedkunde en coaching). Erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 792-115-507
 • sinds 2013 eveneens werkzaam in een Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) als kinderwerker en in het team Slachtofferhulp; voordien 9 jaar ervaring in dader-slachtofferbemiddeling en het geven van het leerproject Slachtoffer-in-Beeld in een dienst binnen de Integrale Jeugdhulp die instaat voor Herstelgerichte Constructieve Afhandelingen (HCA) tav jongeren die feiten plegen; sinds september 2015 eveneens voorzitter cliëntoverleg in de Integrale Jeugdhulp
 • doelgroep : kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar, en hun gezin
 • werkdomeinen : individuele en gezinsgerichte psychotherapie bij depressie, angst, slaapproblemen, psycho-somatische klachten, aanpassings- en verwerkingsmoeilijkheden (na verlies, scheiding, nieuw samengesteld gezin, trauma), werken rond sociale vaardigheden, psycho-educatie en opvoedingsondersteuning
 • werkwijze : individuele psychotherapie en gezinsgesprekken vanuit een oplossingsgericht cognitief en systemisch therapiekader; actieve, doel- en toekomstgerichte werkwijze
 • bereikbaarheid : op het nummer 0499 726 977 Bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: kim.geelen@intra-extra.be

CV afdrukken


terug naar overzicht

 


 

Bilgin Tümen

 

klinisch psycholoog, oplossingsgericht psychotherapeut i.o.

  

 • lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 842-114-068
 • ervaring in het psychotherapeutisch begeleiden van volwassenen en ouderen die kampen met depressieve klachten, angsten en obsessief compulsieve stoornissen; studiebegeleiding; eveneens werkzaam geweest als psycholoog in een dienstencentrum voor mensen met een motorische en verstandelijke beperking, en niet aangeboren hersenletsel (NAH); ervaring in het coachen van opvoeders en begeleiders; oplossingsgericht psychotherapeut i.o. (Korzybski-instituut); opleiding in behandeling van burn-out voor klinisch psychologen (The Human Link, Antwerpen)
 • doelgroep : (jong)volwassenen, ouderen en koppels
 • werkdomeinen : individuele en relatietherapie bij depressie, angst en stressgerelateerde aandoeningen, slaapproblemen, psychosomatische klachten, burn-out, aanpassings- en verwerkingsmoeilijkheden, persoonlijkheidsstoornissen, seksuele en emotionele problemen; relationele moeilijkheden
 • werkwijze : oplossingsgerichte cognitieve en systemische psychotherapie en coaching; actieve, doel- en toekomstgerichte werkwijze met elementen uit de cognitieve gedragstherapie
 • bereikbaarheid : op het nummer 0470 823 213 en bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: bilgin.tumen@intra-extra.be

CV afdrukken


terug naar overzicht

 


 

Shakira Ronsmans

 

klinisch psycholoog, kinder- en jongerenpsycholoog, oplossingsgericht psychotherapeut i.o.

  

 • lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 892-116-591
 • oplossingsgericht psychotherapeut i.o. (Korzybski-Instituut); eveneens werkzaam als psycho-pedagogisch consulente in een Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB); kortdurende ervaring als opvoedster in een leefgroep voor kinderen van 7-12jr
 • doelgroep : kinderen en jongeren tot 18 jaar
 • werkdomeinen : individuele psychotherapie bij uiteenlopende problematieken, psychosociale of gedragsproblemen, moeilijkheden in de ontwikkeling of het dagelijks functioneren; psycho-educatie en aanleren van (sociale) vaardigheden; ondersteuning van het gezin; psychodiagnostisch onderzoek (observatie, belevingsonderzoek, intelligentie onderzoek, neuropsychologisch onderzoek)
 • werkwijze : oplossingsgerichte cognitieve en systemische psychotherapie; concreet, toekomst- en praktijkgericht

CV afdrukken


terug naar overzicht

 


 

Katleen Anckaert

 

klinisch psycholoog, oplossingsgericht psychotherapeut

  

 • lid van BFP ( Belgische federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), lid van VVDO, erkenningsnummer bij de Psychologencommissie 742-107-715
 • sedert 1999 werkzaam als klinisch psycholoog, halftijds verbonden aan een psychiatrisch ziekenhuis (gerontopsychiatrie), deeltijds werkzaam bij een aantal WoonZorgCentra, ambulante praktijk van 2009-2012, oplossingsgerichte psychotherapeut (Korzybski-instituut 2007-2011), vertrouwd met narratieve therapie, mindfulness en EMDR
 • doelgroep : volwassenen en ouderen
 • werkdomeinen : individuele begeleiding en psycho-educatie bij depressie, angst, levensfaseproblematieken, stressgerelateerde aandoeningen, rouwverwerking en trauma; opvoedingsondersteuning
 • werkwijze : oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie; directieve werkwijze; eveneens lichaamsgerichte aanpak waar nodig
 • bereikbaarheid : op werkdagen van 9 tot 18 u op het nummer 0495 494 554 .Op andere momenten of wanneer in gesprek : gelieve een boodschap in te spreken. Email: katleen.anckaert@intra-extra.be

CV afdrukken


terug naar overzicht

 


 

Stefani Smits

 

klinisch psycholoog, relatietherapeut, rouwtherapeut

  

 • lid van de BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 872-110-883
 • sinds 2012 werkzaam als klinisch psycholoog-psychotherapeut in een psychiatrisch ziekenhuis op een afdeling gerontopsychiatrie; opleiding systeemtheoretisch denken (Interactie-Academie); Relatie-, Familie en Systeempsychotherapeut (Context KUL), Rouwtherapeut (Context KUL); opleiding in ACT (8-daagse training ACT-academie); vertrouwd met Mindfulness; sinds 2017 ambulante praktijk
 • doelgroep: jongvolwassenen vanaf 16 jaar, volwassenen, ouderen, gezinnen en koppels
 • werkdomeinen: individuele, relatie- en gezinstherapie bij angst, depressie, aanpassingsproblemen, stressgerelateerde problemen, psychosomatische klachten communicatieproblemen binnen gezinnen en koppels, , rouwverwerking, moeilijkheden bij verwerking van verlies, levensfaseproblemen, vragen rond zingeving en identiteit
 • werkwijze: individuele- en relatietherapie vanuit een systemisch perspectief; er wordt feedback georiënteerd gewerkt met een voortdurende afstemming tussen client(en) en therapeut zodat behandeldoelstellingen tijdig bijgesteld kunnen worden; hierbij wordt een actieve werkhouding nagestreefd van zowel therapeut als client(en)
 • bereikbaarheid: op het nummer 0488 399 906 en bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: stefani.smits@intra-extra.be

CV afdrukken


terug naar overzicht

 


 

Ruth Dehertog

 

klinisch psycholoog, oplossingsgericht psychotherapeut

  

 • erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 882-116-188
 • sedert 2011 ervaring als klinisch psycholoog, zowel in een ambulante setting als in een residentiële setting; 6 jaar ervaring als psycholoog in een CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg); sedert 2016 werkzaam in een ambulante groepspraktijk; ervaring als klinisch psycholoog in een universitair psychiatrisch centrum op een afdeling voor depressies en bipolaire stoornissen; sedert september 2018 opnieuw werkzaam als psycholoog in een CGG; oplossingsgericht psychotherapeut (Korzybski Instituut); ervaring met ACT (Acceptatie en Commitment Therapie)
 • doelgroep: adolescenten, (jong)volwassenen, ouderen en koppels
 • werkdomeinen: individuele, relatie- en familiepsychotherapie bij uiteenlopende moeilijkheden zoals depressieve klachten en stemmingsstoornissen, angstklachten, stress en burn-out, psychosomatische klachten, laag of verstoord zelfbeeld, faalangst, piekeren en perfectionisme, sociale en relationele moeilijkheden, levensfasemoeilijkheden, rouw, eetstoornissen en trauma
 • werkwijze: oplossingsgerichte cognitieve en systemische psychotherapie en begeleiding, krachtgerichte therapie, ACT (Acceptatie en Commitment Therapie)
 • bereikbaarheid: tijdens weekdagen op het nummer 0495 629 924 en bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: ruth.dehertog@intra-extra.be

CV afdrukken


terug naar overzicht

 


 

Jeroen Prossé

 

bachelor in de toegepaste klinische psychologie, klinisch seksuoloog

  

 • lid van BPC (Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten) en VVS (Vlaamse Vereniging voor Seksuologie)
 • sinds 2016 werkzaam als klinisch seksuoloog, ervaring in een ambulante psychologische setting en in een huisartsenpraktijk (eerstelijns), master in de seksuologie (Instituut voor Familiale en Seksuologische wetenschappen, KUL), master in de klinische psychologie i.o. (VUB)
 • doelgroep: (jong)volwassenen, ouderen en koppels
 • werkdomeinen: individuele begeleiding bij angst, stress en burn-out, depressie, levensfaseproblematieken, rouwverwerking, het aanleren van andere copingstrategieën, eetproblemen (psychologisch aspect), relatie- en/of seksuele moeilijkheden; relatietherapie
 • werkwijze: eclectische psychologische begeleiding en coaching bij individuen en koppels, met elementen de uit systeem-, gedrags- en oplossingsgerichte therapiekaders, zowel face-to-face begeleiding als online
 • bereikbaarheid: op het nummer 0474 727 228 en bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: jeroen.prosse@intra-extra.be

 

CV afdrukken

terug naar overzicht

 


 

Yane Beckers

 

klinisch psycholoog, gedragstherapeut i.o.

  

 • lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen), erkenningsnummer bij de Psychologencommisie: 922-116-684
 • ervaring in individuele, systeem- en groepsbegeleidingen en dit zowel in een ambulante psychologische setting als in een algemeen ziekenhuis; eveneens werkzaam in een slaaplabo en zorgpartner in een activeringstraject voor langdurig werkzoekenden met een ernstige medische, mentale, psychische of psychiatrische problematiek (Tender ActiveringsZorg). Master in de Klinische Psychologie (KUL), specialisatie-opleiding cognitieve gedragstherapie voor insomnia (BASS, Brussel), postgraduaat gedragstherapie i.o. (KUL)
 • doelgroep: (jong)volwassenen, ouderen en koppels
 • werkdomeinen: individuele begeleiding bij angst, stress, burn-out, depressie, rouwverwerking, overmatig piekeren en faalangst; eveneens begeleiding bij relatiemoeilijkheden
 • werkwijze: psychologische begeleiding gebaseerd op cognitief gedragstherapeutische inzichten; directieve, cognitief gedragsmatige aanpak, telkens aangepast aan de hulpvrager
 • bereikbaarheid: op het nummer 0470 814 650 en bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: yane.beckers@intra-extra.be

CV afdrukken


terug naar overzicht

 


 

Laura Vermijl

 

klinisch psycholoog, eerstelijnspsycholoog i.o.

  

 • lid van BFP ( Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen) en BPC (Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten), erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 922-119-467
 • ervaring als klinisch psycholoog op een gerontopsychiatrische afdeling én een crisisopname afdeling in een psychiatrisch ziekenhuis; eveneens ervaring als klinisch psycholoog op een afdeling oncologie in een Algemeen Ziekenhuis; professionele bachelor in de toegepaste klinische psychologie (Thomas More Antwerpen), master in de klinische psychologie (VUB), eerstelijnspsycholoog i.o. (PEV ELP - KUL); recent ambulante praktijk
 • doelgroep: adolescenten, volwassenen en ouderen
 • werkdomeinen: individuele begeleiding en psycho-educatie bij depressie, angst, faalangst, stressgerelateerde aandoeningen, omgaan met ziekte en verlies van mogelijkheden, rouwverwerking en levensfaseproblematieken; psychodiagnostiek (intelligentie, neuropsychologisch en persoonlijkheidsonderzoek)
 • werkwijze: individuele therapie vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader; na een grondige probleemanalyse wordt er samen een eerste klachtendomein geselecteerd en een behandelplan opgesteld; de werkwijze is actief, doel- en toekomstgericht
 • bereikbaarheid: op het nummer 0498 698 285 en bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: laura.vermijl@intra-extra.be

CV afdrukken


terug naar overzicht


 

Loes Stukken

 

klinisch psycholoog, doctor in de psychologie, onderzoekspsycholoog, oplossingsgericht psychotherapeut i.o.

  

 • erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 862-119-268
 • ervaring als klinisch psycholoog op een afdeling algemene psychiatrie in een psychiatrisch ziekenhuis, ervaring met individuele en groepsbegeleidingen specifiek voor stemmingstoornissen, eveneens ervaring in een supportteam ter ondersteuning van een regionale GGZ-eerstelijnszorg waarbij de ondersteuning bestaat uit korte behandeltrajecten of diagnostiek en oriëntering in het kader van gerichte doorverwijzing, naast master in de klinische psychologie (KUL) ook master in theoretische en onderzoekspsychologie (KUL) en doctor in de psychologie (KUL); oplossingsgericht psychotherapeut i.o. (Korzybski-instituut); opleiding in behandeling van burn-out voor klinisch psychologen (The Human Link, Antwerpen); recent ambulante praktijk
 • doelgroep: adolescenten, volwassenen en ouderen
 • werkdomeinen: individuele begeleiding en psycho-educatie bij depressie, angst, faalangst, stressgerelateerde aandoeningen, burn-out, overmatig piekeren, levensfaseproblematieken; psychodiagnostiek (intelligentie, neuropsychologisch en persoonlijkheidsonderzoek)
 • werkwijze: oplossingsgerichte cognitieve en systemische psychotherapie; psychologische begeleiding gebaseerd op (cognitief) gedragstherapeutische inzichten binnen een oplossingsgericht kader en met elementen uit Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • bereikbaarheid: op werkdagen van 9 tot 18u op het nummer 0468 425 243. Op andere momenten, of wanneer in gesprek: gelieve een boodschap in te spreken. Email: loes.stukken@intra-extra.be

CV afdrukken


terug naar overzicht


 

Yasmine Sterckx

 

klinisch psycholoog, klinisch seksuoloog

  

 • erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 922-118-302
 • eveneens werkzaam als onderzoeker ouderenzorg aan een hogeschool; master in de klinische- en gezondheidspsychologie (KUL) én master in de klinische seksuologie (KUL); ervaring als klinisch psychologe in een universitair psychiatrisch centrum; ervaring in het geven van groepssessies en vormingen, onder meer rond het thema seksualiteit
 • doelgroep: adolescenten, volwassenen, koppels en ouderen
 • werkdomeinen: individuele begeleidingen en psycho-educatie rond thema’s als depressie, bipolaire stoornis en psychose; individuele- en koppelbegeleidingen rond seksuele problemen of andere relatiemoeilijkheden; psychodiagnostiek (intelligentie, neurologisch en persoonlijkheidsonderzoek); groepssessies en vormingen
 • werkwijze: actieve, oplossings- en toekomstgerichte aanpak
 • bereikbaarheid: tijdens weekdagen en op dinsdagavond op het nummer 0477 242 115; bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. E-mail: Email: yasmine.sterckx@intra-extra.be

CV afdrukken


terug naar overzicht

 


 

Billie

 

Franse bulldog & hartendief

 • Billie volgde les in een Martin Gaus Hondenschool, gebaseerd op gedragstherapeutische principes; Heidi volgde de opleiding Animal Assisted Interventions (AAI) aan de PXL Hogeschool te Hasselt om Billie in te zetten tijdens de psychotherapeutische sessies
 • Billie hoort bij Heidi en vergezelt haar sinds de lente van 2015 regelmatig tijdens de praktijkuren. Wanneer Billie niet aan het werk is, ligt ze meestal rustig in haar hondenhuisje te slapen. Cliënten merken haar op zo’n moment vaak niet op, totdat ze begint te snurken.
 • Op vraag van cliënten gaat Billie aan het werk. Ze doet haar uiterste best om ieders vriend te zijn en door haar guitigheid steelt ze vele harten. Sommige cliënten voelen zich door haar getroost, anderen vinden het makkelijker om over hun moeilijkheden te praten met Billie in hun buurt. Billie helpt tevens cliënten stapsgewijs hun angst voor honden te overwinnen. Voor de kinderen of jongeren die hiervoor onze praktijk bezoeken werken we dan in duo met één van de kinderpsychologen.
 • Wens je een afspraak met Billie? Vermeld dit dat bij je aanmelding of in overleg met je persoonlijke psycholoog.

CV afdrukken

terug naar overzicht

 


 

Shadow

 

Schotse langharige collie & rustbrenger

 • Linda volgde de opleiding Animal Assisted Interventions (AAI) aan de PXL Hogeschool te Hasselt om Shadow in te zetten tijdens de psychotherapeutische sessies
 • Shadow woont reeds lange tijd bij Linda en laat zich even horen als er een nieuwe bezoeker is. Als cliënt zal je dus zijn verwelkomingsgroet wel horen, maar hem zelf niet zomaar tegenkomen. We merken dat dit cliënten aan het fantaseren zet. Shadow zorgt op deze manier vaak voor de ijsbreker in het eerste gesprek met een nieuwe cliënt.
 • Op vraag van cliënten gaat Shadow aan het werk. Hiervoor moet er altijd expliciet een afspraak gemaakt worden. Shadow is een grote langharige hond (denk aan de filmhond Lassie) maar ontzettend lief en rustig. Hij is graag op zichzelf en heeft een eigen willetje maar is tegelijkertijd zeer gehoorzaam aan Linda. Hierdoor kan Shadow makkelijk ingezet worden om stapgewijs cliënten hun angst voor honden te helpen overwinnen. Voor de kinderen of jongeren die hiervoor onze praktijk bezoeken werken we dan in duo met één van de kinderpsychologen.
 • Wens je een afspraak met Shadow? Vermeld dit dan bij je aanmelding of in overleg met je persoonlijke psycholoog.

CV afdrukken

terug naar overzicht

 


 

error: Inhoud beveiligd. Copyright Intra Extra.