Het team

De psychologen bij Intra-Extra

De praktijk wordt ondersteund door een gedegen en ervaren team van een 25-tal psychologen in vestigingen te Herentals, Aarschot, Diest en Sint-Truiden. Al onze psychologen hebben als basisopleiding minimaal een master in de klinische psychologie en een erkenningsnummer bij de psychologencommissie. Daarnaast hebben de meeste psychologen een bijkomende postuniversitaire therapie opleiding van vier jaar, aangevuld met andere opleidingen van korte of lange duur. Hierdoor zijn ze ook psychotherapeut én lid van vakverenigingen.

Intra-Extra psychologen werken volgens een actieve, oplossingsgerichte, systemische en gedragstherapeutische aanpak en scholen zich voortdurend bij om de meest recente inzichten te verwerven. Op die manier stemmen wij ons aanbod af op de actuele bevindingen van wetenschappelijk onderzoek en de evoluties die daaruit voortvloeien in de klinische praktijk.

Een psycholoog-psychotherapeut bij Intra-Extra is in sé te vergelijken met een arts-specialist in de medische wereld: een psycholoog dus met sterk gespecialiseerde beroepskennis.

U hoeft zelf geen psycholoog of therapie uit te kiezen, de medewerkers binnen Intra-Extra hanteren immers éénzelfde visie en werken vanuit een centrale planning.  Aan de hand van uw hulpvraag en beschikbaarheid bekijken wij welke psycholoog in aanmerking komt om u te begeleiden.  De eerste van hen die ruimte voor u vrij krijgt, neemt rechtstreeks contact met u op.  Op deze manier heeft u de grootste kans op een snelle afspraak. Uiteraard heeft u de vrijheid om zelf iemand uit het team te kiezen indien u dat wenst maar hou er in dat geval rekening mee dat u mogelijks langer wacht op de start van uw begeleiding. Voor een aantal hulpvragen is er ook een groepsaanbod beschikbaar (raadpleeg onze cursussen op de therapiepagina).

Ons team van psychologen

Maak hier kennis met de teamleden, hun opleidingen, werkdomeinen en specialisaties. Klik op de knoppen om te filteren.

Heidi Windmolders

Klinisch psycholoog, diagnosticus, oplossingsgericht psychotherapeut

Locatie: Diest & Sint-Truiden

Over Heidi

 • lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 702-101-213
 • sedert 1998 zelfstandige ambulante praktijk voor volwassenen; sedert 1995 ervaring in het werken met ouderen; eveneens 13 jaar ervaring in een psychiatrisch residentiële setting; oplossingsgericht psychotherapeut (Korzybski-instituut); postacademische vorming psychodiagnostiek (KUL); volgde en volgt specialisaties in autogene training, hartcoherentie, mindfulness en ACT (acceptatie & commitment therapie), AAI (Animal Assisted Interventions, PXL-Hasselt), neuropsychologie (2-jarige seminariecyclus SIG – Destelbergen), traumaverwerking (Hélène Dellucci) en EMDR (Integrativa); ervaring in het geven van onlinetherapie via verschillende onlinetools en oprichtster van het voormalige www.onlinebegeleiding.vlaanderen; ook deeltijds werkzaam in het ouderenteam van een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (psychotherapie en counseling bij senioren, hun familie/omgeving en mantelzorgers; coaching van hulpverleners in de thuiszorg en woon- en zorgcentra; opleiding, workshops en lezingen geven aan personeelsleden in de zorgsector)
 • Doelgroep: (jong)volwassenen en ouderen
 • Werkdomeinen: individuele psychotherapie (ook onlinetherapie) bij depressie, angst en piekergedachten, stressgerelateerde aandoeningen en burn-out, levensfaseproblematieken, het anders leren omgaan met vermoeidheid, chronische ziekte en pijn, verlieservaringen en rouwverwerking,  verwerking van moeilijke levensgebeurtenissen en trauma; begeleiding van cliënt en omgeving inzake ouderdomsgerelateerde moeilijkheden en hulpvragen; relaxatietherapie met in het bijzonder de autogene training (AT), elementen uit de mindfulness-based-cognitive-therapy (MBCT), Hartcoherentie en ACT (acceptatie & commitment therapie); life-coaching; relatietherapie; geven van groepscursussen en trainingen (voor meer info, ga naar ‘bouwen@jezelf’); geven van psycho-educatie, lezingen, opleidingen en workshops
 • Werkwijze: oplossingsgerichte cognitieve en systemische psychotherapie en coaching; actieve, doel- en toekomstgerichte werkwijze met elementen uit de cognitieve gedragstherapie, mindfulness en ACT; eveneens lichaamsgerichte aanpak waar nodig (autogene training, hartcoherentie, EMDR, elementen uit de neuropsychologie); waar mogelijk ondersteuning van de therapie door aanwezigheid van Franse Bulldog “Billie” (Animal Assisted Interventions). Individuele begeleidingen, koppelbegeleiding en groepen; zowel face-to-face als online therapie en -coaching

Bereikbaarheid

Op werkdagen van 9 tot 18u op nummer 0477 402 917. Op andere momenten, of wanneer in gesprek: gelieve een boodschap in te spreken. Email: heidi.windmolders@intra-extra.be

Katrien Gybels

Klinisch psycholoog, oplossingsgericht psychotherapeut

Locatie: Diest

Over Katrien

 • lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 772-106-899
 • klinisch psycholoog en oplossingsgericht psychotherapeut (Korzybski-instituut); volgde specialisaties in de narratieve therapie, traumaverwerking en EMDR (Integrativa); sinds 2007 ambulante praktijk; eveneens werkzaam in een studentengezondheidscentrum
 • Doelgroep: (jong)volwassenen
 • Werkdomeinen: individuele psychotherapie bij angst, faalangst en uitstelgedrag, traumaverwerking, depressie, levensfaseproblematieken, stressgerelateerde aandoeningen, en slaapproblemen
 • Werkwijze: oplossingsgerichte cognitieve en systemische psychotherapie. Het vertrekpunt is steeds het in beeld brengen van de gewenste toekomst en de sterktes die je ter beschikking hebt. Vervolgens kijken we naar welke stappen gezet kunnen worden richting de gewenste toekomst. Indien aangewezen worden traumatische gebeurtenissen verwerkt of impliciete patronen in kaart gebracht. Via mindfulness en selfcompassion wordt er een zorgende relatie tot jezelf opgebouwd. 

Bereikbaarheid

Op het nummer 0496 234 342 en bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: katrien.gybels@intra-extra.be

Katleen Moons

Klinisch en arbeidspsycholoog, oplossingsgericht psychotherapeut en gedragstherapeutisch counselor, diagnosticus

Locatie: Diest & Aarschot & Herentals

Over Katleen

 • lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 822-109-191
 • oplossingsgericht psychotherapeut (Korzybski-instituut); counselor volgens gedragstherapeutisch denkkader (Lessius Hogeschool); vervolmakingsjaar in arbeids- en organisatiepsychologie (KU Leuven); loopbaanprofessional (HRD Academy, Antwerpen); postacademische vorming psychodiagnostiek (KUL); ervaring in neuropsychologisch testonderzoek bij vermoeden van personen met AD(H)D en autismespectrumstoornissen evenals adviesverstrekking en begeleiding bij deze doelgroep
 • Doelgroep: jongvolwassenen en volwassenen
 • Werkdomeinen: individuele psychotherapie bij (jong)volwassenen met een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis (ADHD, ADD, Autismespectrumstoornissen); psycho-educatie; aanleren van vaardigheden (bijv. plannen en organiseren) alsook begeleiding bij bijkomende moeilijkheden op het werk of in de privésfeer (zoals faalangst, communicatiemoeilijkheden, uitdrukken van emoties, stemmingswisselingen, moeilijkheden in sociale relaties, impulsief gedrag, e.a.); individuele psychotherapie (ook onlinetherapie) bij angst, depressie en stressgerelateerde aandoeningen; loopbaanbegeleiding en coaching
 • Werkwijze: oplossingsgerichte cognitieve en systemische psychotherapie en coaching; actieve, doel- en toekomstgerichte werkwijze met elementen uit de cognitieve gedragstherapie; concreet en praktijkgericht; zowel face-to-face als onlinetherapie en -coaching

Bereikbaarheid

Op het nummer 0497 398 849. Bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: katleen.moons@intra-extra.be

Kathleen Porke

Klinisch psycholoog, gedragstherapeut, systeemtherapeut, neuropsycholoog

Locatie: Diest

Over Kathleen

 • lid van VVGT (Vereniging voor Gedragstherapie), erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 742-104-021
 • 17 jaar ervaring in een universitair ziekenhuis mbt neuropsychologische diagnostiek en psychotherapie, sinds medio 2016 werkzaam in een psychiatrisch ziekenhuis op een afdeling voor angst-, depressieve en psychosomatische klachten waaronder chronische vermoeidheid (cvs), fibromyalgie en pijnklachten; systeem- & gedragstherapeut
 • Doelgroep: (jong)volwassenen, ouderen en koppels
 • Werkdomeinen: individuele en relationele psychotherapie, psycho-educatie en het aanleren van vaardigheden bij angst, depressie, levensfaseproblematieken, stressgerelateerde aandoeningen, chronische vermoeidheid en pijnklachten, assertiviteitsmoeilijkheden, faalangst, fobieën, dwang, ADHD, …
 • Werkwijze: individuele en relationele psychotherapie vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader, elementen uit de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Aan de hand van een aantal verkennende gesprekken worden de verschillende klachtendomeinen in kaart gebracht. In overleg met cliënt wordt na deze grondige probleemanalyse een eerste klachtendomein geselecteerd waarvoor een behandelplan wordt opgesteld. Cognitieve gedragstherapie werkt met concrete doelstellingen die regelmatig geëvalueerd worden

Bereikbaarheid

Op het nummer 0499 769 173 en bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: kathleen.porke@intra-extra.be

Filip Coeck

Klinisch psycholoog, diagnosticus, gedragstherapeut

Locatie: Diest

Over Filip

 • lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen) en VVGT (Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie); erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 851-109-555
 • ambulante praktijk sedert 2010; eveneens werkzaam in een psychiatrisch ziekenhuis op een dagtherapeutische afdeling voor angst, depressie, verwerkingsmoeilijkheden en/of problemen met het hanteren van emoties, zelfbeeld en relaties; voorheen 7 ervaring op de psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ); volgde postacademische opleiding in Gedragstherapie (KUL) en Psychodiagnostiek (UG), alsook bijkomende specialisaties in burn-out (The Human Link), Insomnie (BASS: Belgian Association for Sleep research and Sleep Medicine), Acceptance en Commitment Therapie (opleidingscentrum Allegre) en Schematherapie (Schematherapie Vlaanderen)
 • Doelgroep: (jong)volwassenen
 • Werkdomeinen: individuele psychotherapie bij depressie en bipolaire aandoeningen, angst- en stressgerelateerde aandoeningen, burn-out, slaapproblemen, rouwverwerking en levensfaseproblematieken; persoonlijkheidsproblematieken    
 • Werkwijze: individuele psychotherapie vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader, voornamelijk Acceptance and Commitment Therapie (ACT) en Schematherapie. Aan de hand van een aantal verkennende gesprekken worden de verschillende klachtendomeinen in kaart gebracht. In overleg met cliënt wordt na deze grondige probleemanalyse een eerste klachtendomein geselecteerd waarvoor een behandelplan wordt opgesteld. Cognitieve gedragstherapie werkt met concrete doelstellingen die regelmatig geëvalueerd worden. 

Bereikbaarheid

Op het nummer 0474 249 452 en bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: filip.coeck@intra-extra.be

Linda Heirbaut

Klinisch psycholoog, oplossingsgericht psychotherapeut en coach

Locatie: Aarschot

Over Linda

 • lid van VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen),  VVDO (Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte en systemische therapie, opvoedkunde en coaching),  erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 802-110-128
 • sedert 2004 werkzaam als klinisch psycholoog; zowel ervaring in het werken met psychische problematieken in een algemeen ziekenhuis (liaisonpsychiatrie), een ambulante psychiatrische setting en huisartsenpraktijken (eerstelijnshulp); volgde opleidingen in oplossingsgerichte therapeutische vaardigheden, cognitief gedragstherapeutische technieken, coaching en rationeel emotieve gedragstherapie (RET), AAI (Animal Assisted Interventions, PXL-Hasselt); werkte een aantal jaren als psycholoog en lifecoach in het buitenland; oplossingsgericht psychotherapeut (Korzybski-instituut); opleiding rouw en verlies (de pijn van het uit verbinding zijn door An Hooghe via IPRR vzw)
 • Doelgroep: (jong)volwassenen, ouderen en koppels (naast Nederlands, ook begeleiding in het Engels mogelijk)
 • Werkdomeinen: individuele psychotherapie bij stress, burnout, binge eating, rouwverwerking en aanpassingsproblematieken, angst, depressie, levensfaseproblematieken, relatiemoeilijkheden en moeilijkheden mbt sociale vaardigheden; relatietherapie; (life)coaching en loopbaanbegeleiding
 • Werkwijze: oplossingsgerichte cognitieve en systemische psychotherapie en coaching bij individuen en koppels; actieve, doel- en toekomstgerichte werkwijze met elementen uit de cognitieve gedragstherapie; waar mogelijk ondersteuning van de therapie door aanwezigheid van Schotse langharige collie “Uchi” (Animal Assisted Interventions); zowel face-to-face als onlinetherapie en -coaching

Bereikbaarheid

Op het nummer 0472 918 665 en bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: linda.heirbaut@intra-extra.be

Hannelore Janssens

Klinisch psycholoog, oplossingsgericht psychotherapeut

Locatie: Diest

Over Hannelore

 • lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 782-114-745
 • oplossingsgericht psychotherapeut (Korzybski-instituut); ervaring met online therapie bij onlinebegeleiding.vlaanderen; volgde voortgezette opleidingsmodule kinderpsychiatrie (Katholieke Hogeschool Leuven); VGL-consulent (Voeding-Gezondheid-Levenswijze-consulent, Europese Academie voor Complementaire Gezondheidszorg); workshop Figuring Futures (De Context); verschillende jaren ervaring als onderwijzeres, zorgcoördinator en GOK-Leerkracht (Gelijke Onderwijskansen); ervaring als psychologisch assistente in een CLB (Centrum voor LeerlingenBegeleiding) en als klinisch psycholoog in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (seniorenteam)
 • Doelgroep: jongeren, volwassenen, ouderen
 • Werkdomeinen:  oplossingsgerichte psychotherapie bij angst, paniek, stress, burn-out en bore-out, depressie, slaapmoeilijkheden, psychosomatische klachten, aanpassing- en verwerkingsmoeilijkheden, laag zelfbeeld en levensfaseproblematieken
 • Werkwijze: oplossings- en krachtgerichte methodiek, met evenzeer gebruik van o.a. ACT, mindfulness en hartcoherentie

Bereikbaarheid

Op het nummer 0486 969 383. Bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: hannelore.janssens@intra-extra.be

Katleen Anckaert

Klinisch psycholoog, oplossingsgericht psychotherapeut

Locatie: Diest

Over Katleen

 • lid van BFP ( Belgische federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), lid van VVDO, erkenningsnummer bij de Psychologencommissie 742-107-715
 • sedert 1999 werkzaam als klinisch psycholoog, halftijds verbonden aan een psychiatrisch ziekenhuis (gerontopsychiatrie), deeltijds werkzaam bij een aantal WoonZorgCentra, ambulante praktijk van 2009-2012, oplossingsgerichte psychotherapeut (Korzybski-instituut 2007-2011), vertrouwd met narratieve therapie, mindfulness en EMDR
 • Doelgroep: volwassenen en ouderen
 • Werkdomeinen: individuele begeleiding en psycho-educatie bij depressie, angst, levensfaseproblematieken, stressgerelateerde aandoeningen, rouwverwerking en trauma; opvoedingsondersteuning
 • Werkwijze: oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie; directieve werkwijze; eveneens lichaamsgerichte aanpak waar nodig

Bereikbaarheid

Op werkdagen van 9 tot 18 u op het nummer 0495 494 554 .Op andere momenten of wanneer in gesprek : gelieve een boodschap in te spreken. Email: katleen.anckaert@intra-extra.be

Stefani Smits

Klinisch psycholoog, relatietherapeut, rouwtherapeut

Locatie: Diest & Sint-Truiden

Over Stefani

 • lid van de BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 872-110-883
 • sinds 2012 werkzaam als klinisch psycholoog-psychotherapeut in een psychiatrisch ziekenhuis op een afdeling gerontopsychiatrie; opleiding systeemtheoretisch denken (Interactie-Academie); Relatie-, Familie en Systeempsychotherapeut (Context KUL), Rouwtherapeut (Context KUL); opleiding in ACT (8-daagse training ACT-academie); opleiding tot ACT-trainer (6-daagse opleiding, Allegre); vertrouwd met Mindfulness; sinds 2017 ambulante praktijk
 • Doelgroep: jongvolwassenen vanaf 16 jaar, volwassenen, ouderen, gezinnen en koppels
 • Werkdomeinen: individuele, relatie- en gezinstherapie bij angst, depressie, aanpassingsproblemen, stressgerelateerde problemen, psychosomatische klachten communicatieproblemen binnen gezinnen en koppels, , rouwverwerking, moeilijkheden bij verwerking van verlies, levensfaseproblemen, vragen rond zingeving en identiteit
 • Werkwijze: individuele- en relatietherapie vanuit een systemisch perspectief; er wordt feedback georiënteerd gewerkt met een voortdurende afstemming tussen client(en) en therapeut zodat behandeldoelstellingen tijdig bijgesteld kunnen worden; hierbij wordt een actieve werkhouding nagestreefd van zowel therapeut als client(en)

Bereikbaarheid

Op het nummer 0488 399 906 en bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: stefani.smits@intra-extra.be

Yasmine Sterckx

Klinisch psycholoog, klinisch seksuoloog

Locatie: Sint-Truiden

Over Yasmine

 • erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 922-118-302
 • master in de klinische- en gezondheidspsychologie (KUL – 2016), master in de klinische seksuologie (KUL – 2017); 2-daagse opleiding in behandeling van burn-out  (The Human Link, Antwerpen); 6-daagse basisopleiding ACT (acceptance and commitment therapy, Allegre opleidingsinstituut – 2020); eveneens werkzaam als onderzoeker in een Hogeschool binnen de focuslijn Health Innovation; tevens docent Psychologie voor de opleiding verpleegkunde in een Hogeschool
 • Doelgroep: adolescenten (16+), volwassenen, koppels en ouderen
 • Werkdomeinen: individuele begeleidingen en psycho-educatie rond thema’s als depressie, bipolaire stoornis en psychose; individuele- en koppelbegeleidingen rond seksuele problemen of andere relatiemoeilijkheden; psychodiagnostiek (intelligentie, neurologisch en persoonlijkheidsonderzoek); groepssessies en vormingen
 • Werkwijze: actieve, oplossings- en toekomstgerichte aanpak met elementen uit ACT

Bereikbaarheid

Tijdens weekdagen en op dinsdagavond op het nummer 0477 242 115. Bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. E-mail: Email: yasmine.sterckx@intra-extra.be

Yenthe Ceusters

Klinisch psycholoog, oplossingsgericht psychotherapeut i.o.

Locatie: Diest

Over Yenthe

 • lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen), erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 942-121-769
 • ervaring in het individueel begeleiden en het geven van groepssessies aan cliënten tijdens hun (dag)opname in een psychiatrische residentiële setting, ervaring in het werken met relaxatie- en mindfulnesstechnieken en het geven van psycho-educatieve sessies rond topics als veerkracht, slaaphygiëne en middelenmisbruik; ervaring als hulpverlener in een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW); eveneens werkzaam in een opname-afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis waar volwassenen met acute problematieken begeleid worden vanuit een herstelgericht therapeutisch kader; Mindfulness Based Cognitive Therapy (8 weken programma bij Edel Maex); opleiding in behandeling van burn-out voor klinisch psychologen (The Human Link, Antwerpen); postgraduaat seksuologische hulpverlening (UCLL); oplossingsgericht psychotherapeut i.o. (Korzybski-instituut)
 • Doelgroep: jongvolwassenen en volwassenen
 • Werkdomeinen: individuele begeleiding bij angst, overmatig piekeren en faalangst, stress en burn-out, stressgerelateerde aandoeningen en psychosomatische klachten, omgaan met ziekte en verlies van mogelijkheden, rouwverwerking, depressie; individuele begeleiding bij relationele moeilijkheden
 • Werkwijze: elementen uit de oplossingsgerichte cognitieve en systemische psychotherapie en coaching; actieve, doel- en toekomstgerichte werkwijze; mindfulness

Bereikbaarheid

Bereikbaar tijdens werkdagen op het nummer 0468 036 108. Bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: yenthe.ceusters@intra-extra.be

Dirk Quina

Klinisch psycholoog, gedragscounselor i.o., eerstelijnspsycholoog i.o.

Locatie: Diest

Over Dirk

 • lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), VVGT (Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie) en VHYP (Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging); erkend tabakoloog; erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 631-110-531
 • zelfstandige praktijk als psycholoog sedert 2013; eveneens werkzaam als erkend tabakoloog op een afdeling oncologie en longziekten in een universitair ziekenhuis; ervaring in psychologische begeleiding bij depressie, angsten, stress en burn-out problematieken; postacademische vorming klinische psychodiagnostiek (interuniversitair – RUG); postgraduaat gedragscounseling i.o. (Thomas More); Permanente Vorming Eerstelijnspsychologie i.o. (Interuniversitair–VUB), opleiding tot stresscoach en burn-out coach (HRD Academy); basisopleiding hypnotherapie (VHYP)
 • Doelgroep: adolescenten, jongvolwassenen en volwassenen
 • Werkdomeinen: individuele psychotherapie bij depressie en stemmingsstoornissen, angst- en stressgerelateerde aandoeningen, burn-out, slaapproblemen, piekerproblemen; aanleren van vaardigheden en zelfredzaamheid; psycho-educatie (individueel en in groep)
 • Werkwijze: gedragstherapeutisch kader met elementen uit het oplossingsgerichte therapiekader; actieve, doel- en toekomstgerichte werkwijze

Bereikbaarheid

Op het nummer 0492 831 908 en bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: dirk.quina@intra-extra.be

Debrah Beutels

Klinisch psycholoog, oplossingsgericht psychotherapeut i.o.

Locatie: Diest

Over Debrah

 • erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 932-117-833
 • master in de klinische- en gezondheidspsychologie (KUL); postgraduaat oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen (UCLL); oplossingsgericht psychotherapeut i.o. (Korzybski-instituut);  eveneens werkzaam als leidinggevende in een organisatie die op alle mogelijke vlakken ondersteuning biedt aan mensen met een beperking
 • Doelgroep: (jong)volwassenen en ouderen
 • Werkdomeinen: individuele begeleiding bij depressie, angst en stress-gerelateerde aandoeningen, burn-out, moeilijkheden bij verwerking van verlies en rouw, aanpassingsproblemen, levensfaseproblemen en moeilijkheden in het dagelijks functioneren
 • Werkwijze: oplossingsgerichte cognitieve en systemische begeleiding; actieve en toekomstgerichte aanpak

Bereikbaarheid

Op het nummer 0475 721 355 en bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: debrah.beutels@intra-extra.be

Yasmine Nissens

Klinisch psycholoog

Locatie: Aarschot

Over Yasmine

 • erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 972-126-762
 • master of science in de biologische psychologie (Vrije Universiteit Brussel); ervaring in een dagcentrum voor niet-aangeboren hersenletsels; recent ambulante praktijk
 • Doelgroep: adolescenten, (jong)volwassenen
 • Werkdomeinen: individuele begeleiding bij angst, stress-gerelateerde aandoeningen, burn-out, psychosomatische klachten, piekeren, perfectionisme, depressie, moeilijkheden bij verwerking van verlies en rouw, aanpassingsproblemen, laag zelfbeeld, levensfaseproblemen en aanverwante moeilijkheden in het dagelijks functioneren; relatiemoeilijkheden
 • Werkwijze: eclectische psychologische begeleiding, actieve en toekomstgerichte aanpak met elementen uit systeem-, gedrags- en oplossingsgerichte therapiekaders

Bereikbaarheid

Op het nummer 0474 305 424 en bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: yasmine.nissens@intra-extra.be

Daisy Gijbels

Klinisch psycholoog

Locatie: Aarschot

Over Daisy

 • erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 852-130-952
 • bachelor of science in de psychologie (Open Universiteit), master in de psychologie met afstudeerrichting klinische psychologie (Vrije Universiteit Brussel); volgde specialisatie in verlies- en rouwverwerking (Syntra)
 • Doelgroep: (jong)volwassenen
 • Werkdomeinen: individuele begeleiding bij stress-gerelateerde hulpvragen, burn-out, psychosomatische klachten, piekeren, perfectionisme, moeilijkheden bij verwerking van verlieservaringen en rouw, aanpassingsproblemen, laag zelfbeeld, levensfaseproblemen en aanverwante moeilijkheden in het dagelijks functioneren; relatiemoeilijkheden
 • Werkwijze: eclectische psychologische ondersteuning, actieve en toekomstgerichte aanpak met elementen uit systeem-, gedrags- en oplossingsgerichte therapiekaders

Bereikbaarheid

Op het nummer 0471 928 624 en bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: daisy.gijbels@intra-extra.be

Pauline Pypops

Klinisch psycholoog

Locatie: Diest

Over Pauline

 • erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: in aanvraag
 • bachelor in de toegepaste psychologie (Thomas More – psychologische consulent), master in de psychologie met afstudeerrichting levenslooppsychologie (Vrije Universiteit Brussel – 2021); ervaring in een psychiatrisch ziekenhuis als leefgroepbegeleidster op een afdeling met herstelgerichte visie voor volwassenen met een psychotisch functioneren; eveneens werkzaam als psycholoog op een opname- en behandelafdeling voor volwassenen met een psychotische of bipolaire gevoeligheid
 • Doelgroep: (jong)volwassenen
 • Werkdomeinen: individuele begeleiding bij depressieve klachten, angst, stress-gerelateerde aandoeningen en burn-out, piekeren, psychosomatische klachten, levensfaseproblemen en aanverwante moeilijkheden in het dagelijks functioneren
 • Werkwijze: aanpak op maat met elementen uit de systeem-, gedrags- en oplossingsgerichte therapiekaders; zowel face-to-face begeleiding als online

Bereikbaarheid

Op het nummer 0485 201 701 en bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: pauline.pypops@intra-extra.be

Anh Ly Mai

Klinisch psycholoog, oplossingsgericht psychotherapeut i.o.

Locatie: Sint-Truiden

Over Anh Ly

 • lid van VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 721-127-432
 • eveneens werkzaam in een wijkgezondheidscentrum als eerstelijnspsycholoog; oplossingsgericht psychotherapeut i.o. (Korzybski-instituut); volgde specialisatie in traumaverwerking, meer specifiek sensorimotorische therapie volgens Pat Ogden (Sensorimotor Psychotherapy Institute – organisatie door Paroles d’enfants te Luik, docent Raphaël Gazon); eveneens in het bezit van een masterdiploma Physical Activity and Health (Universiteit Maastricht, 2012) en algemene opleiding Trainer A (Sport Vlaanderen – voorheen Bloso)
 • Doelgroep: jongvolwassenen en volwassenen
 • Werkdomeinen: individuele begeleiding bij uiteenlopende hulpvragen van psychische aard met in het bijzonder traumagerelateerde hulpvragen en existentiële levensvragen; eveneens coaching en begeleiding van personen die hun lichaamsbeweging wensen te verbeteren (van de absolute starter tot de geavanceerde sporter)
 • Werkwijze: oplossingsgerichte cognitieve en systemische begeleiding; traumabegeleiding

Bereikbaarheid

Op het nummer 0456 191 707 en bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: anhly.mai@intra-extra.be

Ira Panis

Klinisch psycholoog, contextueel gedragstherapeut i.o.

Locatie: Diest

Over Ira

 • lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 932-127-269
 • master in de klinische- en gezondheidspsychologie (KUL); postgraduaat oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen (UCLL); 6-daagse basisopleiding ACT (Acceptance and Commitment Therapy, Allegre); 4-jarig postgraduaat tot contextuele gedragstherapeut i.o. (opleidingsinstituut Allegre);  ervaring in individuele en systeembegeleiding van cliënten tijdens een crisisopname; kortdurende ervaring in het begeleiden van personen met een beperking; eveneens werkzaam in een organisatie binnen jongerenwelzijn die gezinnen ondersteunt in het creëren van een gezonde leer- en ontwikkelingscontext en jongeren helpt om positief naar hun toekomst te kijken en kansen te grijpen
 • Doelgroep: jongvolwassenen en volwassenen
 • Werkdomeinen: individuele begeleiding bij depressieve klachten, angst en stress, psychosomatische klachten, aanpassings- en verwerkingsmoeilijkheden, alsook levensfaseproblematieken
 • Werkwijze: eclectische psychologische begeleiding; actieve en toekomstgerichte aanpak met elementen uit gedrags- en oplossingsgerichte therapiekaders

Bereikbaarheid

Op het nummer 0473 771 212 en bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: ira.panis@intra-extra.be

Katleen De Smet

Klinisch psycholoog, psychotherapeut in de interactionele vormgeving

Locatie: Aarschot

Over Katleen

 • bachelor in de psychologie (Vrije Universiteit Brussel – 2019), master in de psychologie (Vrije Universiteit Brussel ), therapeut in de interactionele vormgeving (Educatieve Academie Berchem – 2016); eveneens licentiaat handelswetenschappen, optie Human Resource Management (1997), opleiding kerntalentenanalist (trainingscentrum Core Talents)
 • tevens jarenlange ervaring in personeelsbeleid, ondermeer als loopbaan- en outplacementcoach, trainer en assessor
 • Doelgroep: (jong)volwassenen en ouderen
 • Werkdomeinen: individuele begeleiding bij depressieve en angstklachten, stressgerelateerde aandoeningen en burn-out, levensfaseproblemen en aanverwante moeilijkheden in het dagelijks functioneren; eveneens begeleiding bij werkgerelateerde vragen
 • Werkwijze: eclectische psychologische begeleiding, aanpak op maat met elementen uit systeem-, gedrags- en oplossingsgerichte therapiekaders

Bereikbaarheid

Op het nummer 0474 011 173 en bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: katleen.desmet@intra-extra.be

Hanneke Geens

Klinisch psycholoog, psychotherapeut in de interactionele vormgeving

Locatie: Diest, Aarschot & Sint-Truiden

Over Hanneke

 • master in de psychologie (Vrije Universiteit Brussel), psychotherapeut in de interactionele vormgeving (Educatieve Academie – 2014), bachelor in gezinswetenschappen (Instituut voor Gezinswetenschappen – Odisee Hogeschool Schaarbeek)
 • Doelgroep: (jong)volwassenen
 • Werkdomeinen: individuele begeleiding bij angstklachten, burn-out en stressgerelateerde aandoeningen, depressieve klachten, rouw- en verliesverwerking,…
 • Werkwijze: psychologische begeleiding op maat van de cliënt met elementen uit verschillende therapeutische denkkaders waaronder systeem-, gedrags-, en oplossingsgerichte therapie

Bereikbaarheid

Op het nummer 0477 201 241 en bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: hanneke.geens@intra-extra.be

Billie

Billie

Franse bulldog & hartendief

Over Billie

 • Billie volgde les in een Martin Gaus Hondenschool, gebaseerd op gedragstherapeutische principes; Heidi volgde de opleiding Animal Assisted Interventions (AAI) aan de PXL Hogeschool te Hasselt om Billie in te zetten tijdens de psychotherapeutische sessies
 • Billie hoort bij Heidi en vergezelt haar sinds de lente van 2015 regelmatig tijdens de praktijkuren. Wanneer Billie niet aan het werk is, ligt ze meestal rustig in haar hondenhuisje te slapen. Cliënten merken haar op zo’n moment vaak niet op, totdat ze begint te snurken.
 • Op vraag van cliënten gaat Billie aan het werk. Ze doet haar uiterste best om ieders vriend te zijn en door haar guitigheid steelt ze vele harten. Sommige cliënten voelen zich door haar getroost, anderen vinden het makkelijker om over hun moeilijkheden te praten met Billie in hun buurt. Billie helpt tevens cliënten stapsgewijs hun angst voor honden te overwinnen. Voor de kinderen of jongeren die hiervoor onze praktijk bezoeken werken we dan in duo met één van de kinderpsychologen.
 • Wens je een afspraak met Billie? Vermeld dit dat bij je aanmelding of in overleg met je persoonlijke psycholoog.
Uchi

Uchi

Schotse langharige collie & knuffelbeer

Over Uchi

 • Linda volgde de opleiding Animal Assisted Interventions (AAI) aan de PXL Hogeschool te Hasselt om therapiehonden zoals Uchi in te zetten tijdens psychotherapeutische sessies.
 • Uchi is een jonge doch grote langharige hond (denk aan de filmhond Lassie).  Hij is ontzettend lief en rustig. Hij vertoeft graag onder de mensen, heeft een eigen willetje, maar is tegelijkertijd zeer gehoorzaam aan Linda (en al zeker zolang er koekjes te rapen vallen). Hierdoor kan Uchi makkelijk ingezet worden om stapgewijs cliënten hun angst voor honden te helpen overwinnen.
 • Sinds zijn komst bij Linda in april 2021 is Uchi bij elk gesprek met Linda aanwezig in zijn bench.  Op deze manier heeft hij vanaf het prille begin kennis gemaakt met het leven als therapiehond. Hij geniet ervan bezoekers uitbundig te begroeten, dus als hij geen aandacht krijgt, zal je hem even vanuit zijn bench horen protesteren. Enkel op vraag op vraag van de cliënt kan Uchi vrij rondlopen.
 • Wens je een afspraak met Uchi? Vermeld dit dan bij je aanmelding of in overleg met je persoonlijke psycholoog.

Binnenkort kan u hier ons coaching aanbod voor bedrijven ontdekken.