Onze werking

Hoe werkt een Intra-Extra psycholoog?

Onze visie op therapie

Het welzijn van de cliënt en diens omgeving staat centraal in onze therapeutische visie. Hiertoe hanteren al onze psychologen het korte oplossingsgerichte, systemische en/of  gedragstherapeutische denkkader. Onze psychologen richten zich hierbij voornamelijk op het hier en nu en zoeken naar mogelijkheden binnenin de cliënt om met de moeilijkheden die hij of zij ervaart om te gaan. Waar nodig maken zij ook gebruik van  lichaamsgerichte therapieën zoals bijvoorbeeld een relaxatietherapie. Exploratie van het verleden is in onze werking geen doel op zich, maar gebeurt enkel in functie van de hulpvraag die de cliënt vandaag heeft.

De Intra-Extra psycholoog werkt op een actieve en doelgerichte manier. Samen met de cliënt gaan we op zoek naar de beste aanpak, en leren we vaardigheden aan om zich naar de toekomst toe veerkrachtiger,  beter gewapend en zelfredzamer te voelen.  Mits uitdrukkelijke goedkeuring van de cliënt en indien aangewezen betrekken we ook het netwerk in de beleiding (vb partner, huisarts).  Een ondersteunend netwerk beschouwen wij immers als een helpend in het therapeutisch traject.

Een fijn nevenverschijnsel van krachtgericht werken is kortdurende therapie.  Gemiddeld spreken we binnen Intra-Extra over trajecten van acht à tien sessies.  Hierbij laten we de frequentie van de gesprekken dalen naarmate de zelfredzaamheid van de cliënt verhoogt.  Naargelang de noden kan het aantal gesprekken echter hoger of lager liggen. Zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is ons uitgangspunt.

Door deze aanpak trachten wij psychotherapie betaalbaar te houden voor cliënten en proberen wij anderzijds aanhoudende en herhaalde therapieën te vermijden. Daarnaast is er door het kortdurend werken een grotere turnover van cliënten waardoor wij in staat zijn meer  cliënten te begeleiden binnen éénzelfde tijdspanne.

Intra-Extra biedt zowel individuele begeleidingen als sessies in groep (cursussen, workshops of psycho-educatieve sessies), en dit zowel in de praktijk als online. De psycholoog en/of verwijzer bekijkt samen met de cliënt welke begeleidingsvorm het meest geschikt is voor de gestelde hulpvraag.

Doorverwijzingen

Indien wij tijdens een traject met een cliënt binnen de praktijk geen gepaste begeleiding kunnen bieden engageren wij ons om samen met de cliënt op zoek te gaan naar een therapie elders.

Hierbij streven wij ernaar om te verwijzen naar gereputeerde hulpverleners met een gelijkwaardige therapeutische visie en aanpak.

Enkel waar nodig stellen wij aanvullend een psychologisch testonderzoek voor in een hiervoor gespecialiseerd centrum. Zo’n onderzoek is niet mogelijk binnen Intra-Extra.

één team

Eén visie

Intra-Extra hanteert een éénduidige en integrale kwaliteitsvisie waar alle medewerkers achter staan en waar onze therapeutische aanpak volledig op steunt. Op die manier heeft u als verwijzer, hulpvrager of cliënt zekerheid over een gelijkwaardige behandeling door al onze psychologen in de vier vestigingen (Herentals, Sint-Truiden, Diest en Aarschot).

Dankzij het gebruik van GDPR conforme communicatiemiddelen evenals een uniek cliëntendossier (LIAM) kunnen wij deze aanpak administratief ondersteunen in de opvolging van begeleidingen. De communicatie naar verwijzers, andere hulpverleners of binnen de praktijk zelf gebeurt altijd op dezelfde uniforme wijze. 

Klik hier voor ons coaching aanbod naar bedrijven.