Therapie

Bekijk hier het overzicht

Therapie en begeleiding binnen Intra-Extra

Bij Intra-Extra gaan we er van uit dat elke cliënt die zich aanmeldt op de één of andere manier lijdt en dat lijden wil verlichten. We gaan er ook van uit dat de cliënt reeds stappen ondernomen heeft die in zijn of haar mogelijkheden liggen, maar desondanks hebben deze inspanningen het gewenste resultaat nog niet bereikt.  Therapie heeft in onze visie dan ook als doel samen met de cliënt op zoek te gaan naar alternatieve mogelijkheden en krachten om met de ervaren moeilijkheden om te gaan.

Wij richten ons op individuele begeleidingen, echter geen eetproblematieken (anorexia nervosa, boulimia nervosa), primaire verslavingsproblematieken (alcohol, drugs en medicatie) en daderhulp. Ook voor psychologisch testonderzoek kan u niet bij ons terecht. Voor dit type hulpvragen zijn er andere gespecialiseerde centra beschikbaar.

Hieronder vindt u een greep uit de meest courante therapie- en begeleidingskaders gehanteerd door onze psychologen. Deze alfabetische lijst is niet allesomvattend; wij passen mogelijks nog andere therapeutische technieken toe die hier niet beschreven staan.  De vermelding van onderstaande therapiekaders en -technieken is louter informatief. U hoeft dus zelf geen therapeutische technieken uit te kiezen: dat behoort tot de expertise van de psycholoog.  Naargelang uw hulpvraag, bekijkt de therapeut samen met u welke aanpak het meest aangewezen is.  Deze aanpak zal ook tijdens uw traject geregeld geëvalueerd worden en aangepast waar nodig. Wenst u meer info, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren of een eerste verkennend gesprek aan te vragen.

Indien wij tijdens een traject met een cliënt binnen de praktijk geen gepaste begeleiding kunnen bieden engageren wij ons om samen met de cliënt op zoek te gaan naar een therapie, begeleiding of gepaste alternatieve aanpak elders. Kortom streven wij ernaar om te verwijzen naar gereputeerde hulpverleners of organisaties met een gelijkwaardige visie en aanpak.

 

ACT (acceptatie en
commitment therapie)

ACT is een wetenschappelijk onderbouwde therapie (=evidence based) die net als mindfulness deel uitmaakt van de derde generatie gedragstherapieën. Deze therapievorm is directief en richt zich op het zelf ervaren van dingen eerder dan er over te praten. ACT helpt je met de aanvaarding van pijnlijke en stressvolle dingen in je leven waar je zelf geen controle of macht over hebt, en waar je dus zelf niets aan kan veranderen. Daarnaast helpt ACT je een zicht te krijgen op die dingen in het leven die werkelijk belangrijk voor je zijn (je levenswaarden) en daarnaar te handelen. Het doel is op die manier het leven rijker en zinvoller te maken.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ACT werkzaam en efficiënt is bij een grote waaier aan psychische problemen zoals bijvoorbeeld angsten, stress en depressies. Daarnaast is ACT geschikt voor iedereen die zich meer bewust wil worden van zijn levenswaarden en daar ook naar wil leren handelen ondanks de aanwezigheid van pijnlijke gedachten en emoties die het leven naar deze waarden in de weg lijken te staan.

ACT is een ervaringsgerichte therapie. Naast praten laat de therapeut zijn cliënt vooral dingen ervaren aan de hand van mindfulness- of aandachtsoefeningen, beeldspraak en verhalen. Daarnaast worden ook psychische vaardigheden ingeoefend en kunnen er huiswerkoefeningen gegeven worden. Het is dus belangrijk om de geleerde vaardigheden ook tussen de sessies door thuis in te oefenen. Deze vaardigheden hebben als doel beter te leren omgaan met pijnlijke gedachten en gevoelens zodat deze minder invloed op jou en je gedragskeuzes hebben. Het doel is dus niet om pijnlijke gedachten en gevoelens kwijt te raken of te vermijden, maar wel er anders mee leren omgaan. Daarnaast helpt ACT je eveneens in het meer bewust worden wat écht belangrijk voor je is en dit als leidraad te gebruiken voor verdere gedragskeuzes in je leven.

Autogene training

Autogene training is een relaxatietechniek waarbij men via concentratie en voorstellingsvermogen zichzelf stapsgewijs in een diepe staat van ontspanning (lichamelijke en geestelijk) leert te brengen. Resultaat bekomt men enkel via training of oefening. Deze ontspanningsmethode werd voor het eerst beschreven door J.H. Schultz, prof. en arts neurologie-psychiatrie en psychotherapeut, 1932. Bij regelmatige toepassing zorgt autogene training voor lichamelijke en psychische veranderingen die de levenskwaliteit blijvend kunnen beïnvloeden. Het is bijgevolg een vorm van therapie, meer bepaald een vorm van lichaamsgerichte therapie.

Autogene training zorgt niet voor genezing; maar kan wel ondersteunend werken naast andere vormen van (medische) behandeling. Daarnaast helpt autogene training bij het bewust worden (mindfulness) van eigen lichaam, gedachten en emoties en heeft het een belangrijke preventieve functie. Wanneer men bewust is, kan men immers actie ondernemen tot verandering en anders met zijn moeilijkheden leren omgaan.

Naast een algemeen gevoel van welzijn en innerlijke rust heeft autogene training haar positief effect bewezen bij tal van lichamelijke en psychische klachten. Bij regelmatige en langdurige toepassing worden veranderingen vastgesteld in het autonome zenuwstelsel met als gevolg een vermindering van de spierspanning, daling van de hartslag en ademhalingsfrequentie en een normaliseren van de bloeddruk. We zien eveneens een verbetering van het concentratievermogen, de slaap, het immuunsysteem en een positieve invloed op allerlei psychosomatische klachten waar geen medische oplossing voor handen is. Denk hierbij aan spanningsgerelateerde maag- en darmklachten zoals spastisch colon, ziekte van crohn, irritable bowel, hoofdpijnen en rugpijnen. Op psychisch vlak kan autogene training helpend zijn bij stress, (faal)angst, paniek, hyperventilatie, depressie, slaapproblemen, het leren loslaten van spanningsinducerende gedachten en emoties, het winnen van zelfvertrouwen, …

Autogene training bestaat uit 12 stappen (oefeningen) die in individuele sessies worden aangeleerd. Het tempo waarop deze stappen worden aangeleerd varieert al naargelang de hulpvraag van de cliënt. Het is uiterst belangrijk dat de aangeleerde stappen tussen de sessies door thuis worden ingeoefend. Zonder extra oefening thuis zal het beoogde resultaat niet bereikt worden. Het uitvoeren van een oefening neemt een 15-tal minuten in beslag.

Gedragstherapie

Gedragstherapie is één van de hoofdstromingen binnen de psychotherapie die klachten benadert vanuit een wetenschappelijke invalshoek. Gedragstherapie gaat ervan uit dat onze manier van denken, voelen en handelen grotendeels gebaseerd is op onze leergeschiedenis. Men vertrekt van het huidig functioneren van de cliënt. Om dit functioneren te verbeteren, wordt er ingegrepen op zowel het denken als het gedrag van de cliënt. In de relatie tussen cliënt en therapeut staat samenwerken centraal, beslissingen worden samen genomen. Gedragstherapie is doelgericht, gestructureerd en kortdurend van opzet.

Gedragstherapie is een effectieve behandeling voor een breed scala aan psychische klachten, zoals bijvoorbeeld depressieve en angstgerelateerde klachten, maar ook burn-out en psychosomatische klachten zoals spanningshoofdpijnen.  Cognitief gedragstherapeutische inzichten kunnen eveneens ingezet worden bij persoonlijke levensproblemen of arbeidsgerelateerde problemen. Naast individuele gedragstherapie is deze therapievorm ook inzetbaar bij koppelbegeleidingen of in groepscursussen.

De nadruk van de therapie ligt op het wijzigen van denkpatronen en gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden. Negatieve gedachten worden onder de loep genomen en er worden alternatieven aangereikt en ingeoefend. Gewenst gedrag en oefeningen om klachten te verminderen worden aangeleerd en ingeoefend. Situaties die men vermijdt, worden samen met de therapeut opgezocht. Daarnaast schenkt de gedragstherapeut veel aandacht aan de gezonde aspecten van het functioneren. Hierdoor krijgt men weer greep op allerlei situaties en neemt het zelfvertrouwen toe. De wijze waarop men succesvol en effectief kan handelen wordt versterkt en uitgebreid en dit betekent een versterking van de eigen persoonlijke mogelijkheden.

Hartcoherentie

Hartcoherentie is een stressreductie- en veerkrachtvergrotende methode die zijn oorsprong vind in de medische wereld. Je leert je hartritme en autonoom zenuwstelsel in een rustig evenwicht te brengen door op een zeer specifieke manier in en uit te ademen.

Hartcoherentie is een ademhalingstechniek die breed toepasbaar is en waarop geen leeftijd staat.  De techniek is ook makkelijk uit te voeren doordat een vijftal minuten per keer volstaan en je je er ook niet voor hoeft af te zonderen zoals bij een meditatie-oefening.  Hartcoherentie kan op die manier makkelijk ingebouwd worden in het dagelijks leven, bij het studeren of op het werk.  Het biedt verlichting bij angst- en stressklachten of een emotioneel onevenwicht. Daarnaast kan het ook stabiliserend en ondersteuning werken bij traumatherapie.

Jezelf in hartcoherentie brengen betekent dat je je hartritme en autonoom zenuwstelsel in een rustig evenwicht brengt door gedurende een welbepaalde tijd op een zeer specifieke manier in en uit te ademen.

Na oefening bereik je hierdoor een grotere stressweerbaarheid en een verminderde invloed van emoties op je prestaties en algemeen functioneren. Met deze techniek kan je door minimale inspanning grote resultaten bereiken: een dagelijkse training van 15 minuten zorgt reeds na een twee- à drietal weken voor een merkbare verandering.

Onderzoek toont een daling aan van het stresshormoon (cortisol) en een stijging van het vitaliteitshormoon (DHEA).

Mindfulness

Mindfulness of opmerkzaamheid verwijst naar het op een bepaalde manier omgaan met je aandacht. Mindfulness betekent dat je je aandacht richt op het nu, op je huidige ervaring, gedachten, gewaarwordingen en gevoelens. Hierbij ben je steeds vriendelijk voor jezelf; dit betekent dat je een onderzoekende en aanvaardende houding aanneemt ten aanzien van jezelf waarbij je jezelf niet beoordeelt. De techniek kent haar oorsprong in Boedhistische meditatiepraktijken. Recent wordt ze ook hier klinisch toegepast in de vorm van Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). MBCT is gebaseerd op het Mindfulness-Based Stress Reduction programma van Jon Kabat-Zinn en elementen uit de cognitieve gedragstherapie. Recent onderzoek bij mensen met terugkerende depressieve episodes (het gaat hierbij om cliënten die minstens 3 depressieve episodes achter de rug hadden) toont aan dat mensen die MBCT volgden minder terugval vertonen in hun depressie.

Mindfulness kan verlichting bieden bij die problematieken waar er in de medische wereld en psychotherapie geen pasklare oplossing voorhanden is. Mindfulness helpt je hierbij vooral vriendelijker te zijn voor je zelf, aandacht te hebben voor het nu, en beter om te gaan met pijnlijke gevoelens, gedachten en ervaringen. Mindfulness technieken worden niet aangeleerd in de acute fase van je depressie of angst, doch wel in de herstelfase.
Mindfulness is doeltreffend bij :
– terugkerende depressies, angsten, stressgebonden klachten
– aanhoudende vermoeidheid en slaapstoornissen
– allerlei chronische pijnklachten
– lichamelijke aandoeningen waarbij de medische wereld niet steeds een “genezende” oplossing kan bieden

Mindfulness biedt geen pasklare oplossing voor terugkerende problemen en moeilijke episodes in je leven. Het helpt je echter wel je beter bewust te worden van je eigen negatieve denkinhouden die depressie, angst, spanning, … induceren. Hierdoor ben je ook in staat er anders mee om te gaan. Door je te oefenen in opmerkzaamheid of mindfulness laat je je op termijn minder door je negatieve denkinhouden en gevoelens in beslag nemen. Het maakt je bewust van zulke denkinhouden en gevoelens, waardoor je ook de keuze krijgt er anders mee om te gaan. Mindfulness leert je dus gedachten, gevoelens en ervaringen herkennen en leert je er aanvaardender mee om te gaan. Je trainen in mindfulness zorgt er niet voor dat de onprettige gevoelens en pijn verdwijnen; het maakt je echter wel sterker om ze te dragen en er mee om te gaan.

Oplossingsgerichte cognitieve en systemische psychotherapie

Deze vorm van gesprekstherapie werd ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg en hun collega’s van het Brief Therapy Center in Milwaukee (V.S.). Oplossingsgerichte therapie is een wetenschappelijk gefundeerde en erkende therapierichting. De nadruk ligt op de oplossingen en niet op het uitdiepen van de moeilijkheden. Uiteraard heeft de oplossingsgerichte therapeut oog voor de moeilijkheden van de cliënt. Terzelfdertijd helpt de therapeut de aandacht van de cliënt te richten op wat deze in de plaats van zijn moeilijkheden wil, hoe zijn leven eruit zou zien zonder de ervaren problemen. Op deze manier bereikt de cliënt sneller zijn gewenst en realistisch doel. Vandaar spreekt men vaak van korte therapie. Dit ‘kort’ is echter nooit een doel op zich maar wel een logisch gevolg van deze manier van begeleiden.

Er zijn geen contra-indicaties. De oplossingsgerichte therapie is bruikbaar bij volwassenen, kinderen, ouderen, gezinnen en koppels. Uit onderzoek blijkt dat de bekomen resultaten even effectief zijn als bij andere probleemgerichte benaderingen (zoals psycho-analytische therapie, gedragstherapie, …).  Door te focussen op de krachten en de doelen van de cliënt komt de cliënt vaak in een positieve verandermodus waardoor sneller het gewenste resultaat wordt bereikt.

Motivatie, toekomstgerichtheid, creativiteit en uitzonderingen op de regel zijn in menselijke situaties veel krachtiger factoren bij veranderingsprocessen dan het manipuleren van oorzaken. De veronderstelling dat men alleen tot een oplossing kan komen via het achterhalen van de oorzaak van een probleem leidt tot onnodige omwegen of dwaalwegen. Verschillende oplossingen kunnen bij eenzelfde probleem van toepassing zijn, afhankelijk van de unieke context en individuele waarden van de cliënt. De blik van de probleemgeoriënteerde hulpverlener is gericht op: wat is er mis, wat werkt er niet en wat is de oorzaak? De oplossingsgerichte hulpverlener stelt andere vragen: wat gaat er goed, wat werkt er wel en wat kan bijdragen tot een (deel)oplossing? De therapeut richt zich op een reële manier op competenties en bekwaamheden van de cliënt en kijkt vooral naar wat de cliënt reeds doet en naar wat er wel werkt op weg naar de beoogde doelen. Centraal staan het exploreren van de haalbare doelen en het in kleine stappen daar naar toe werken.

De focus ligt op oplossingen (niet problemen), de toekomst (niet het verleden) en wat er goed gaat (in plaats van wat er verkeerd gaat). Dit leidt tot een positieve en pragmatische manier van werken zowel met individuen en koppels als met organisaties.

Psychotherapie

Psychotherapie is een vorm van behandeling voor allerlei klachten van psychische, sociale of relationele aard. Voorbeelden van zulke klachten zijn angstgevoelens, stress, depressieve gevoelens of ook relatiemoeilijkheden. Psychotherapie verloopt volgens een welbepaald denkkader en kan zowel individueel, in koppel als in groep gebeuren, afhankelijk van de hulpvraag. Er bestaan verschillende psychotherapeutische denkkaders. Binnen intra-extra hanteren wij de korte oplossingsgerichte, systemische en gedragstherapeutische denkkaders. Waar nodig werken wij aanvullend met lichaamsgerichte therapieën zoals bijv. relaxatietherapie, mindfulness of lichaamsgerichte traumaverwerkingstechnieken. Let wel: een psychotherapeut geeft je geen kant-en-klare oplossing voor je hulpvraag, maar gaat samen met jou op zoek naar de beste manier om je moeilijkheden aan te pakken of je zelfredzaamheid te verhogen.
Onze psychotherapeuten zijn hierbij actieve gesprekspartners.

Iedereen die een hulpvraag heeft van psychische, sociale of relationele aard en bereid is om samen met de psychotherapeut zijn moeilijkheden aan te pakken, komt in aanmerking voor psychotherapie.

Binnen Intra-Extra zijn we niet gespecialiseerd in primaire eetproblemen, primaire verslavingsproblemen, en daderhulp.  Voor begeleiding rond deze thema’s bestaan er andere gespecialiseerde centra.

In een eerste gesprek (intakegesprek) tracht de psychotherapeut een zicht te krijgen op de hulpvraag die de cliënt of zijn omgeving stelt.

Vervolgens gaat de psychotherapeut samen met de cliënt op zoek naar mogelijke oplossingen voor zijn hulpvraag. Hierbij wordt het tempo van de cliënt gevolgd. Het is dan ook onmogelijk om de duur van een therapie op voorhand vast te leggen. Soms volstaat één gesprek, soms is echter een langere begeleiding aangewezen. De frequentie van psychotherapeutische gesprekken is eveneens individueel verschillend. Binnen intra-extra streven wij ernaar cliënten in een 8 tot 10 tal gesprekken weer op eigen kracht verder door het leven te laten gaan.

Indien strikt nodig kan er een psychologisch testonderzoek (psychodiagnostiek) worden voorgesteld in een hiervoor gespecialiseerd centrum.  Dit om mogelijkheden en beperkingen op intellectueel, cognitief en/of persoonlijk vlak in kaart te brengen of om een diagnose duidelijker te stellen.

Rouw- en verliesverwerking

Bij het verlies van een dierbare persoon, is het evenwicht in het leven van de nabestaanden vaak zoek. Maar ook andere verlieservaringen kunnen een pijnlijke impact hebben op ons leven en emotioneel evenwicht. Denk hierbij ondermeer aan een relatiebreuk, het verlies van lichamelijke mogelijkheden bij ziekte of ook het verlies van een voor jou belangrijke job. Om dit evenwicht te herstellen komen tijdens het rouwverwerkingsproces verschillende rouwtaken (al dan niet in deze volgorde) aan bod. Enkele voorbeelden van zo’n rouwtaken zijn: het aanvaarden van de werkelijkheid van het verlies, het leren verder leven met de pijn van het verlies, de aanpassing aan een leven met een belangrijk gemis en het oppakken van de draad van het leven. Onze psychotherapeuten zijn hierbij zowel ondersteunende als actieve gesprekspartners.

Voor elkeen die het moeilijk om verder te gaan met het leven na  het afscheid van een dierbare of een andere pijnlijke verlieservaring.

In individuele gesprekken wordt er geheel op jouw tempo tijd en ruimte gemaakt voor het samen doorwerken van de verschillende rouwtaken en het vinden van een nieuw evenwicht.  Kom je liever niet op gesprek? Dan bieden we je ook de mogelijkheid aan om van thuis uit, op je eigen tempo, informatieve videopresentaties te bekijken die je meer inzicht geven in rouw en verlies en de mogelijke impact ervan op je leven.

Traumaverwerking

Een trauma kan gedefinieerd worden als een schokkende gebeurtenis die iemand meemaakt of waarvan iemand getuige is. Kenmerkend aan zo’n gebeurtenis is dat ze onverwacht optreedt, levensbedreigend is of iemands fysieke integriteit dreigt aan te tasten. Het kan hierbij gaan om een éénmalige gebeurtenis of om gebeurtenissen die een langere periode duren of zich herhalen in de tijd (overval, ongeval, geweld, verkrachting, misbruik,…). Een traumatische gebeurtenis gaat eveneens gepaard met sterke gevoelens van hulpeloosheid, machteloosheid, angst of afschuw. Een traumabehandeling richt zich specifiek op de verwerking van het trauma en op de aanpak van de emotionele en lichamelijke klachten die er het gevolg van zijn.

70 tot 80% van de traumata worden verwerkt zonder blijvende klachten. In het andere geval kunnen traumagerelateerde klachten zorgen voor een ernstige belemmering in het dagdagelijks lichamelijk of psychisch functioneren. Het is hierbij niet ongewoon dat klachten pas op een later tijdstip naar boven komen en dat men ook dan pas hulp gaat zoeken.Voorbeelden van klachten na een trauma zijn: de neiging om alles wat aan de gebeurtenis herinnert te vermijden (gedachten, er over praten, …), herinneringen die zich desondanks toch opdringen, herbeleving van de gebeurtenis, nachtmerries, concentratieproblemen, prikkelbaarheid, hevige schrikreacties, verhoogde waakzaamheid (erg op zijn hoede zijn).

Traumaverwerking helpt om het onverwerkte trauma een plaats in je leven te geven, het te aanvaarden en er mee leren om te gaan. Het helpt je om niet langer herinneringen aan het trauma te vermijden en om de sterke emotionele lading van het trauma weg te nemen. Afhankelijk van het trauma, de impact ervan op de cliënt en de sterktes (hulpbronnen) waarover de cliënt beschikt, kunnen er verschillende methodes van traumaverwerking worden toegepast. Eén van deze methodes is EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Een duidelijke beschrijving van deze methode vind je op deze website: EMDR Nederland. Naast EMDR bestaan er echter nog heel wat andere traumaverwerkingstechnieken. De psycholoog bekijkt steeds samen met de cliënt welke methodiek het meest aangewezen is voor de specifieke hulpvraag in combinatie met de hulpbronnen die de cliënt heeft. Indien nodig verwijzen onze therapeuten door naar andere instanties of een meer in (complex) trauma gespecialiseerde hulpverlening; dit uiteraard steeds in onderling overleg met de cliënt en/of verwijzer.

Wandeltherapie

Wandeltherapie of oplossingsgericht dialogeren in een wandelgesprek betekent dat we stap voor stap je geest gaan activeren. Wandelend in gesprek gaan geeft een andere dynamiek dan praten in een gespreksruimte. Sommige mensen ervaren meer rust, anderen meer diepgang of verbondenheid. Je zit niet tegenover elkaar waardoor je minder oogcontact hebt en soms praat dat ook makkelijker. Samen wandelen, onderzoeken, denken, praten en luisteren om helderheid te verkrijgen, oplossingen te vinden, gedachten uit te wisselen, je geestelijk te verruimen of bedenkingen te delen. Het heilzame effect hiervan op ons denken en voelen werd reeds in vele onderzoeken aangetoond. Zo heeft beweging een gunstig effect op de doorbloeding en chemische huishouding in de hersenen, wat belangrijk is voor een goede communicatie tussen de verschillende zenuwcellen en hersengebieden.

De aanmaak van neurotransmitters als dopamine, serotonine en endorfine wordt gestimuleerd door beweging. Reeds na een half uur wandelen komt er endorfine, serotonine en dopamine vrij. Bepaalde neurotransmitters spelen een grote rol in stemmingsklachten en -stoornissen of psychiatrische ziektebeelden. Wist je dat er meer dan 100 neurotransmitters actief zijn in ons lichaam? Serotonine bijvoorbeeld is onder meer betrokken bij emotionele stabiliteit en flexibiliteit, zelfvertrouwen, een positieve kijk, een gevoel van welzijn, slaap, dag- en nachtritme, seksuele activiteit, eetlust en lichaamstemperatuur. Stress verhoogt de behoefte aan serotonine. Serotonine wordt aangemaakt op 3 manieren, nl. zonlicht, beweging en eiwitten uit je voeding. Het serotoninegehalte kan dus verhoogd worden door beweging en blootstelling aan zonlicht. Ook het dopaminegehalte kan gestimuleerd worden door het wandelen. Dopamine is verantwoordelijk voor verschillende cognitieve functies als motoriek, aandacht, geheugen en stemming.

Een wandelgesprek kan aangewezen zijn om helderheid te verkrijgen in je denken, je gedachten te ordenen, een keuzeproces te bevorderen, je inzicht te vergroten of gewoon om je geestelijk te verruimen. Hulpvragen die in aanmerking komen voor een wandelgesprek zijn bijvoorbeeld: het nastreven van een gezondere levensstijl, het leren reguleren van moeilijke gedachten en gevoelens, het integreren van adaptieve copingvaardigheden, stressbeheersing, verwerking van moeilijke levensgebeurtenissen, aanvaarding en het bevorderen van een keuzeproces. 

Na een kennismakingsgesprek in de praktijk besluiten we samen of wandeltherapie voor jou een meerwaarde kan betekenen. Soms is het raadzaam om eerst enkele gesprekken in de praktijk te organiseren alvorens op pad te gaan. Het omgekeerde kan ook, dit wil zeggen dat we eerst op pad gaan voor we een therapietraject opstarten in de praktijk. Elk scenario is bespreekbaar en hangt af van je persoonlijke nood, voorkeur en hulpvraag. De wandelgesprekken worden voorlopig enkel op vrijdagvoormiddag georganiseerd.

Klik hier voor ons coaching aanbod naar bedrijven.