Veelgestelde vragen

Raadpleeg hier de veelgestelde vragen om snel een antwoord op uw vraag te vinden. Wilt u ons zelf een vraag stellen?

Vind een antwoord op uw vraag

Moet ik een voorschrift van de dokter hebben?

Neen, u moet geen voorschrift hebben om op consultatie te komen. Dit komt omdat er nog geen algemene regelgeving is inzake voorschriften en tussenkomsten.

Wanneer kan ik op consultatie komen?

U kan bij ons terecht van maandagochtend 9u tot vrijdagavond. In onze vestiging regio Aarschot en bij sommige therapeuten kan u ook op zaterdag terecht . Als u zich overdag kan vrij maken, bent u meestal sneller aan de beurt.

Is een consultatie terugbetaald door het ziekenfonds?

We kunnen hier geen éénduidig antwoord geven omdat dit zeer afhankelijk is van ziekenfonds en/of verzekering en uw sociale situatie. Via de pagina met de weblinks kan u de terugbetalingsregelingen raadplegen, vraag het zeker ook na bij uw ziekenfonds.

 Een (klinisch) psycholoog heeft een masterdiploma in de psychologie behaald.  De titel psycholoog is in België beschermd, erkend en gebonden aan de deontologische code die ethische gedragsregels voorschrijft. 

Psychologen kunnen zich ook via een bijkomende psychotherapieopleiding bijscholen in een bepaalde therapievorm om de praktische therapeutische vaardigheden meer eigen te maken. In dat geval heeft de psycholoog een masterstudie van 5 jaar + een psychotherapieopleiding (4 jaar) gevolgd. Een soort arts-specialist zeg maar.

Een psychotherapeut is een hulpverlener die zich ook toespitst op het begeleiden van mensen op emotioneel of geestelijk vlak. Psychotherapeuten hebben zich geschoold via een psychotherapieopleiding  van 4 jaar. Via deze praktische-ervaringsgerichte opleiding worden psychotherapeuten opgeleid voor het behandelen van psychologische klachten, echter zonder de masteropleiding en erkenning van psycholoog. 

Bij Intra-extra werken voornamenlijk psychologen, de meesten met een bijkomende therapieopleiding, bekijk hun cv’s voor meer info.

De psychologen bij Intra-Extra werken allen volgens een oplossingsgericht en gedragstherapeutisch kader waarbij het aantal sessies zo kort als mogelijk, doch zo lang als nodig gehouden wordt.  Van zodra je na enkele sessies zelfstandiger aan de slag bent, wordt eveneens de tijd tussen twee sessies verlengd. 

Door deze manier van werken kan het team een groot aantal cliënten helpen en verkort je wachttijd voor de start van je therapie aanzienlijk.   Daarnaast werkt ons team ook vanuit een centrale planning.  Van zodra één van de psychologen ruimte vrij krijgt, contacteren zij onmiddellijk de eerstvolgende cliënt op de planning.  Hierdoor heb je de grootste kans op een snellere afspraak.  

Tot slot kan je ook altijd een eerste oriënteringsgesprek aanvragen.  In zo’n gesprek krijg je een eerste advies of tips in afwachting van de start van je therapie. Er kan dan ook besproken worden of je sneller en gepaster geholpen bent met een cursus uit ons groepsaanbod, of met online-therapie via Emma. Indien aangewezen, kunnen we je in zo’n oriënteringsgesprek ook doorverwijzen naar een meer gepaste hulpverlening voor jou.

Je kan je therapie of coachingstraject bij Intra-Extra aanvullen met video call, chat en gewoon telefonisch. Op die manier kan je eender waar en eender wanneer aan jezelf werken mét ondersteuning van een psycholoog.  Je hoeft je dus niet te verplaatsen of je agenda om te gooien voor een afspraak. 

De afstandstherapie bij Intra-Extra is volledig op jouw maat. Je bespreekt samen met je psycholoog waar je aan wenst te werken, wat je doelstellingen en verwachtingen zijn. 

Belangrijk om weten: afstandstherapie wordt binnen Intra-Extra niet gebruikt voor dringende interventies of crisishulpverlening, onze psychologen zijn immers niet gespecialiseerd in crisishulpverlening, noch volcontinu bereikbaar.

We hebben twee soorten consultaties:

psychotherapeutische begeleiding die meestal een langere periode duurt : 70 euro per 45 minuten

oriënteringsgesprek i/h kader van 1 tot 5 gesprekken: 85 euro per 45 minuten. De therapeut voorziet snelle verslaggeving, administratie en overleg met uw verwijzer of andere hulpverlener in het kader van een kort traject.

Raadpleeg uw ziekenfonds voor de bestaande  terugbetalingsmodaliteiten. Deze website geeft u alvast een beknopt overzicht.

Ja, wanneer u niet komt opdagen kunnen wij ook geen andere cliënten zien, cliënten die mogelijks op de wachtlijst staan en dringend hulp nodig hebben. 

Uw sessie kosteloos annuleren kan minimaal 48u op voorhand via een e-mail aan uw persoonlijke therapeut, of minimaal 24u op voorhand indien u uw therapeut telefonisch verwittigt.  U vindt de contactgegevens van al onze psychologen op de psychologen teampagina terug.  Zonder annulatie wordt uw sessie aangerekend. 

Een afspraak verplaatsen of annuleren doe je best NIET via de contactpagina.

Hoe kan je dan wel tijdig annuleren? Indien je minimum 48u op voorhand je afspraak wenst te veranderen, kan je dat via het persoonlijke e-mailadres van je therapeut. Je vindt dit e-mailadres terug op het afsprakenkaartje van je therapeut of op de pagina team psychologen.

Wens je op de valreep  je afspraak te veranderen, dan dien je dit telefonisch te doen. Alle gsm-nummers van onze therapeuten vind je eveneens  op de pagina team psychologen. Indien je therapeut de telefoon niet kan opnemen, spreek je een boodschap en stuur je een sms.

Minder dan 24u op voorhand kan je niet meer annuleren en wordt de afspraak aangerekend. Neem in dat geval eveneens telefonisch contact op met je therapeut. 

Bij aanvang van de therapie is dit meestal wekelijks of tweewekelijks tot 1x om de drie weken, in een moeilijke periode kan u vaker komen. Naar het einde van de behandeling kan er meer tijd tussen twee sessies gelaten worden, en dit steeds in onderling overleg met de therapeut.

Er gebeurt niets met jouw informatie nadat je de therapieconsultaties afgerond hebt, enkel wanneer u er om vraagt geven wij informatie door. We zijn wettelijk verplicht om de informatie 20 jaar te bewaren. 

Klik hier voor ons coaching aanbod naar bedrijven.