Zuivere lucht in elk lokaal

10 december 2021

Verluchting en het belang van zuivere lucht in binnenruimtes krijgen steeds meer aandacht.  We hebben er nooit eerder zo bij stilgestaan als vandaag maar sinds de covid-pandemie weten we dat praten, lachen, niezen, en zelfs gewoon ademen voor microdruppeltjes zorgt. Deze microdruppeltjes (aerosolen) kunnen echter ook virusdeeltjes bevatten en vermits aerosolen in de lucht kunnen blijven hangen én zich over afstanden kunnen verplaatsen geldt dat dus ook voor de virusdeeltjes die er in zitten.

Zuivere lucht is dan ook een zeer belangrijke topic in een gesprekslokaal vermits binnenskamers praten er de hoofdactiviteit is.  Om er samen over te waken dat cliënten én therapeuten in een veilige ruimte hun gesprek kunnen voeren , gebruiken wij in elke kamer een CO2-meter.  Gaat de CO2-waarde omhoog, dan wordt er ook onmiddellijk extra verlucht. Naast andere maatregelen zoals het dragen van mondmaskers, fysieke afstand bewaren en praten met open raam, merken we dat het bijkomend gebruik van een CO2-meettoestel het veiligheidsgevoel verhoogd.

Stay safe

Klik hier voor ons coaching aanbod naar bedrijven.