Nieuwe terugbetalingsregeling Vandenbroucke

1 september 2021

Het tarief van een normale consultatie van 45 minuten bedraagt 60€ bij Intra-Extra. De meeste
ziekenfondsen voorzien een terugbetaling van 10 of 20€ per consultatie en dit voor een vastgelegd
aantal sessies. Consultaties aan 11€, zoals in augustus aangekondigd in de pers, zijn op dit moment
nog niet mogelijk bij ons.
Deze nieuwe terugbetalingsregeling moet nog op poten gezet worden en zal in de loop van het
najaar van kracht gaan. Van zodra geweten is welke psychologen kunnen deelnemen aan dit project,
worden zij in een lijst gebundeld en gepubliceerd op de website van het RIZIV alsook
gecommuniceerd naar de lokale huisartsen. Het voorziene budget is echter beperkt en dekt slechts
10 à 15 procent van de Belgische psychologencapaciteit.
Dit betekent dat er per regio ook slechts een beperkt aantal psychologen voor een aantal uren in
deze regeling kan instappen én dat dus niet elke hulpvraag in aanmerking komt. Het is de bedoeling
dat er voorrang wordt gegeven aan mensen die extra risico liepen tijdens corona.
De psycholoog die aangesloten is bij het netwerk waar u woont moet oordelen of u met uw
hulpvraag terecht kan in dit terugbetalingsproject. Je kan je hiervoor dus niet aanmelden bij een
psycholoog naar vrije keuze en momenteel is het nog even uitkijken om te weten waar je terecht
kan.
Naast het proefproject dat twee jaar zal lopen, bestaan er sinds jaar en dag ook de gesubsidieerde
Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). In een CGG kan je terecht voor gespecialiseerde
psychologische zorg of psychotherapie bij complexere hulpvragen en dit aan een gereduceerd tarief
van 11€. Contacteer het CGG uit jouw regio om te weten of je in aanmerking komt.

Klik hier voor ons coaching aanbod naar bedrijven.