Life coaching

Stap voor stap naar jouw doel met de therapeut

Life coaching: een eerste stap naar positieve verandering

Life-coaching is geen psychotherapie; psychologische of andere problemen zijn bijgevolg ook geen vereisten om je aan te melden voor een coachingstraject.

Life-coaching is een vorm van begeleiding waarbij de coach samen met jou de doelen in kaart brengt die je wil bereiken op sociaal, relationeel of professioneel vlak. Doelen die je tot nog toe niet bereikbaar achtte, mogelijks vanuit negatieve gedachten of gedragskeuzes die je verhinderen je doel te bereiken. Nadat de doelen die je wil bereiken duidelijk zijn, helpt de therapeut je om beslissingen te nemen en gedragsveranderingen door te voeren in de richting van deze doelen.

Hierbij leer je je eigen sterktes en capaciteiten ontdekken en maximaal benutten. Je ontwikkelt constructieve gedachten en gedragingen, en leert vaardigheden aan die je stapsgewijs dichter bij je doel brengen. Kortom, je leert het beste uit jezelf te halen op persoonlijk, relationeel of professioneel niveau. De therapeut begeleidt je hierbij zonder je in een bepaalde richting te duwen.

Hoewel life-coaching momenteel een opmars maakt, is het zeker geen nieuwe term of hippe rage. De term coaching zelf kennen we al heel lang in de sportwereld waar de coach de sportman of –vrouw begeleidt om het beste uit zichzelf te halen zodat ze optimaal presteren.

Waarom coaching?

Life-coaching kan helpend zijn voor iedereen die bewuster in het leven wil staan, bewuster naar zijn eigen doelen wil leven en de vaardigheden die nodig zijn om deze doelen te bereiken sterker wenst te ontwikkelen.

Het kan je helpen zeer uiteenlopende doelen te bereiken gaande van je persoonlijk tot je professioneel leven, je gezondheid, je relaties, enz.

Hier vind je enkele illustraties van situaties waarin life-coaching helpend kan zijn.

Voorbeeldscenarios

Voorbeeld 1

Mevrouw X heeft overgewicht en weet sinds een tweetal jaren dat ze diabetes heeft. Haar dokter maant haar aan om gewicht te verliezen, zodat haar diabetes beter onder controle kan gehouden worden. Mevrouw X heeft enkele pogingen gedaan, maar raakte telkens snel gedemotiveerd.

Bij pogingen tot gewichtsverlies hebben we vaak te hoge verwachtingen over onszelf en over hoeveel gewicht we zullen verliezen. Life-coaching helpt om realistische doelen te stellen, zodat je minder gemakkelijk gedemotiveerd raakt. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de knelpunten en wordt er veel aandacht besteed aan helpende gedachten en gedragingen. Waarom raak je gedemotiveerd en wat kan je eraan doen? Waar haal je motivatie vandaan om je gedrag te veranderen en door te zetten?

Voorbeeld 2

Meneer X is sinds 1 jaar gescheiden van zijn vrouw. Hoewel hij ervan overtuigd is dat dit de beste oplossing was voor beiden, heeft hij het moeilijk om zijn leven terug betekenis te geven. Hij weet niet hoe het nu verder moet en wat hij juist wil.

Mensen hebben het vaak moeilijk om te weten wat ze zelf willen. We laten ons soms leiden door de sociale norm i.p.v. stil te staan bij wat we nu eigenlijk zelf belangrijk vinden. Life-coaching helpt je aandacht spenderen aan wat je belangrijk vindt. Zodra je weet wat je wil, kunnen er doelen gesteld worden, en stappen gezet om deze doelen te bereiken. Eventuele blokkages bij het zetten van deze stappen, bvb. gebrek aan motivatie of tijd, worden eveneens aangepakt.

Voorbeeld 3

Mevrouw X werkt al 20 jaar in hetzelfde bedrijf. Ze heeft door de jaren heen verschillende functies uitgeoefend, maar is nu uitgekeken op de job en de sector waarin ze werkt. Het is al lang een droom om van haar hobby haar job te maken, maar de risico’s daaraan verbonden houden haar tegen, net als de mogelijke negatieve reacties uit de omgeving.

Van je hobby je job maken is voor vele mensen een droom, toch doen maar weinigen het. Een grote belemmering is vaak het gebrek aan (financiële) zekerheid die zo’n jobverandering met zich meebrengt. Nochtans zijn er mensen die erin slagen om er een succes van te maken. Life-coaching helpt je een kritische blik te werpen op je idee, een realistisch plan op te stellen, en eventuele psychologische hindernissen weg te werken en stappen te zetten in de richting van je doel.

Voorbeeld 4

Meneer X is een zakenman met een goede reputatie. Zijn collega’s zijn zich niet bewust van het feit dat hij belangrijke zaken steeds uitstelt tot het laatste moment. Hoewel hij nog nooit met iets te laat is geweest, gaat zijn uitstelgedrag meestal ten koste van tijd met zijn gezin.

Uitstelgedrag is iets waar we allemaal al eens last van hebben wanneer we vervelende klussen moeten opknappen. Voor sommige mensen lijkt de ‘last-minute’ druk haast een noodzaak om gemotiveerd te geraken. Life-coaching helpt je te zoeken naar andere motivationele strategieën en een beter time-management.

Hoe aan de slag?

Tijdens een eerste verkennend gesprek brengen we in kaart wat je graag uit de coachingsessies wil halen en bekijken we of het realistische doelen zijn. Nadien stippelen we samen een traject op maat uit; een traject om samen aan de slag te gaan. We sporen eventuele hindernissen op, zoeken samen strategieën om deze te overwinnen en leren je de nodige vaardigheden aan om je doel te bereiken. Negatieve gedachten en gedragspatronen zetten we samen om in positieve en helpende patronen. Waar nodig stuurt de coach je bij in de richting van je doel.

Je kan life-coaching zowel gebruiken om de eerste stappen richting je doel te zetten, als om je gedurende je hele traject te laten bijstaan. Sessies zijn gewoonlijk erg gespreid om je de mogelijkheid te geven hetgeen besproken is in de praktijk te zetten. Het aantal en de frequentie van de sessies wordt bepaald door jou en de coach en hangt af van je eigen wensen en noden. Het kader vanwaaruit de coach werkt is gebaseerd op oplossingsgerichte en cognitief gedragstherapeutische theorieën. Onze coaches zijn tevens klinisch psycholoog van opleiding.

Klik hier voor ons coaching aanbod naar bedrijven.