Wist je dat er sinds maart 2019 een vernieuwde definitie van burn-out en bijhorende screeningslijst beschikbaar is?

5 augustus 2020

Sinds dit voorjaar is er een vernieuwde definitie van burn-out en bijhorende vragenlijst beschikbaar. Aan de hand van deze vragenlijst kan een burn-out tijdig gedetecteerd worden.

Een onderzoeksteam (Wilmar Schaufeli, Hans De Witte & Steffie Desart) aan de KU Leuven werkte drie jaar aan dit project. Zij kwamen tot een definitie waarin burn-out gezien wordt als een werkgerelateerd syndroom (geen medische ziekte) dat uit vier nauw samenhangende dimensies bestaat: uitputting, cognitieve ontregeling, emotionele ontregeling en mentale distantie. Secundair aan het burn-out syndroom kunnen er een depressieve stemming, spannings- en stressgerelateerde lichamelijke klachten voorkomen. Deze secundaire symptomen vormen echter niet de essentie van een burn-out.

Het duurt een hele tijd vooraleer een burn-out zich duidelijk laat zien. Mensen hebben immers een sterke aanpassingscapaciteit aan stresserende omstandigheden waardoor hun veerkracht heel geleidelijk aan vermindert. Wanneer het dan duidelijk zichtbaar wordt is het energiepeil al alarmerend laag, zijn mensen zelfs vaak al arbeidsongeschikt en is er voor herstel heel wat tijd nodig. Een hulpmiddel om het risico op burn-out tijdig te kunnen bepalen en op te volgen is de nieuw ontwikkelde vragenlijst: de Burnout Assessement Tool (BAT).

Binnen Intra-Extra zetten we vanaf dit najaar sterker in op het vroeger herkennen van de signalen van energieverlies en het actief doorbreken van chronische werkstress. Naast individuele begeleidingen doen we dit nu ook met de cursus ‘Voorkom Burn-out’. In een module van 4 sessies van telkens 2 uur geven we inzicht in de werking van stress, en leren we deelnemers op een actieve manier energie-sparend met hun stressoren om te gaan. Bewustwording en ernaar handelen, activering en vergroten van de persoonlijke veerkracht vormen de basisingrediënten van deze cursus. Elke eerste zaterdag van de maand start er een nieuwe reeks.

Klik hier voor ons coaching aanbod naar bedrijven.