Wist je al wat de nieuwe terugbetalingsregeling inhoudt?

7 maart 2020

U heeft ongetwijfeld al gehoord van de nieuwe terugbetalingsregeling voor gesprekssessies bij een psycholoog. Deze regeling is recent (1 maart 2019) opgestart en de voorwaarden zijn niet goed bekend. Het is moeilijk om overheidsinformatie terug te vinden, daarom zetten wij even alles voor u op een rij.

Om te beginnen is deze voorlopige maatregel bedoeld voor de leeftijdsgroep van 18 tot 64 jaar.

De terugbetaling geldt voor een beperkt aantal problematieken, in een licht stadium, én slechts voor enkele sessies. Concreet komt u dus alleen in aanmerking indien u kampt met een beginnende depressie, een lichte angstproblematiek of een nakende alcoholverslaving. Mensen die in verder stadium zitten of lijden aan een ernstige of chronische onderliggende psychische problematiek komen niet in aanmerking.

Hoe weet u of u in aanmerking komt? Uw huisarts dient te oordelen of u inderdaad één van bovenvermelde lichte problematieken heeft. Vervolgens verwijst de huisarts u door naar een specifieke psycholoog  die voor deze korte trajecten aangesteld is. U heeft dus niet de vrije keuze om de psycholoog of praktijk naar uw wens te kiezen.

Vervolgens heeft u recht op maximaal 4 gesprekssessies. Voor deze sessies betaalt u hooguit het REM bedrag van 11 euro per sessie. Indien deze 4 sessies niet zouden volstaan, dient u opnieuw een afspraak te maken met de huisarts. Deze oordeelt dan of het zinvol is om een goedkeuring te geven voor 4 extra sessies. In totaal kan u dus voor maximaal acht sessies een terugbetaling krijgen.

Het kabinet De Block heeft een jaarlijks budget voorzien van 22 miljoen euro. Als dat geld opgeraakt voor het einde van het kalenderjaar dan stopt het programma voor dat jaar.

Mochten deze 8 sessies onvoldoende antwoord bieden op uw hulpvraag, of indien er een complexere problematiek aan de oppervlakte zou komen, kan u er uiteraard voor kiezen om u verder te laten begeleiden door een gespecialiseerde psycholoog-psychotherapeut naar uw vrije keuze. Voor de terugbetaling van psychotherapie is er geen algemene regel. Elk ziekenfonds hanteert een eigen (beperkte) regeling. Vraag dus best na bij uw ziekenfonds welke regeling zij hanteren of kijk even naar deze pagina.

Klik hier voor ons coaching aanbod naar bedrijven.