Welke dienstverlening kan u verwachten bij Intra-Extra

15 november 2014

Sinds november 2014 bieden wij -buiten de standaardtherapie- een  dienstverlening onder de naam ‘oriënteringsgesprek’ en ‘kort traject’. Hierbij bieden we cliënten de mogelijkheid om onmiddellijk een eerste gesprekssessie te boeken waarin ze alvast hun noden aan ons kunnen verduidelijken.

In dat eerste gesprek kunnen we ineens ook bekijken of hun moeilijkheden in aanmerking komen voor een kort traject van nog 3-4 bijkomende gesprekken die onmiddellijk kunnen volgen. Deze insteek is ideaal voor mensen die op ziekteverlof zijn en tijdens dit verlof wensen geholpen te worden. Wanneer we echter in dit eerste gesprek een complexere problematiek diagnosticeren, nemen we cliënten op in onze planning voor een langer psychotherapeutisch traject.

Vandaag werken wij nog steeds op die manier, namelijk psychologische begeleiding bieden voor iedereen die het nodig heeft en dus niet enkel voor lichte of beginnende problematieken. Wij vragen hiervoor geen verplichte verwijzing van cliënten en kunnen zo de psychische drempel voor hen zo laag als mogelijk houden. Echter, samenwerking met andere disciplines zoals bijv huisartsen en psychiaters draagt onze voorkeur en ervaren we als een belangrijke meerwaarde.

Wij vinden het eveneens belangrijk om elke cliënt zorg te kunnen bieden zolang dat nodig is. Doordat we echter werken vanuit een oplossingsgericht en gedragstherapeutisch kader ligt onze focus ook op het zelfredzaam maken van de cliënt via een onderbouwde kracht- en doelgerichte aanpak. Een fijne nevenwerking hiervan is dat therapie kortdurend kan zijn. ‘Zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig én op maat van de client’, dat blijft het motto.

Onze psychologen volgden buiten hun master in de psychologie (5 jaar) quasi allemaal een bijkomende 4-jarige psychotherapie-opleiding én blijven hiernaast ook gespecialiseerde jaar- of kortere opleidingen volgen rond allerhande thema’s.  Ze maken ook ruimte voor onderling overleg en intervisie. Hierdoor zijn zij uitermate geschikt om in het oriënteringsgesprek ook de complexe problematieken te herkennen en eventueel verder te begeleiden in een psychotherapeutisch traject, eveneens in ons centrum. Een psycholoog-psychotherapeut bij Intra-Extra is in sé te vergelijken met een arts-specialist in de medische wereld: een psycholoog dus met sterk gespecialiseerde beroepskennis.

Samenvattend blijft Intra-Extra kiezen voor de best passende psychologische begeleiding voor iedereen, zo kort als mogelijk maar tegelijk zo lang als nodig, én met zo weinig als mogelijk ingebouwde drempels. Wij kiezen tevens voor hoog gespecialiseerde psychologen die zowel lichte als complexe problematieken kunnen herkennen én begeleiden.

Klik hier voor ons coaching aanbod naar bedrijven.