Oplossingsgerichte en gedragstherapie

2 april 2007

Het oplossingsgerichte en gedragstherapeutische therapiekader komt binnen de werking van Intra-Extra steeds meer op de voorgrond. Automatisch gevolg van het werken volgens deze therapeutische kaders zijn de kortere begeleidingstijd, de snel voelbare resultaten en de verhoging van de zelfredzaamheid van de cliënt. Binnen Intra-Extra kan er op die manier ook een steeds grotere groep cliënten geholpen worden.

Klik hier voor ons coaching aanbod naar bedrijven.