De nieuwe privacy wet is er voor u

1 juni 2018

Sinds 25 mei 2018 is er een volledig nieuwe Europese wetgeving van kracht (GDPR) die over uw privacy gaat. Deze wetgeving is zeer ruim en onmogelijk samen te vatten in een kort bericht als dit. Het belangrijkste echter wat u moet weten is dat wij onze werking doorgelicht én aangepast hebben waar nodig.

Wij zijn safe. U kan op onze privacy pagina vernemen hoe wij met de AVG omgaan en voor diegenen die er echt àlles over willen weten is er ook de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Klik hier voor ons coaching aanbod naar bedrijven.