Covid-19: Al wandelend in gesprek gaan?

19 februari 2021

Behoort het integreren van meer beweging of het nastreven van een gezonde levensstijl tot je goede voornemens 2021 of spreekt een wandelsessie je aan? Laat het weten bij je aanmelding. Op vrijdagen tot maximaal 15u zijn er immers in Intra-Extra Diest wandelsessies mogelijk.

Een wandelgesprek kan aangewezen zijn om helderheid te verkrijgen, je gedachten te ordenen, een keuzeproces te bevorderen, je inzicht te vergroten, of gewoon om je geestelijk te verruimen. En dan hebben we het nog niet gehad over het positieve effect van beweging op je chemische huishouding.

Wandelend in gesprek gaan geeft ook een andere dynamiek dan praten in een gespreksruimte. Sommigen ervaren meer rust, meer diepgang of meer verbondenheid. Je zit niet tegenover elkaar waardoor je minder oogcontact hebt. Soms praat dat makkelijker. Gaandeweg wordt je geest geactiveerd en is het eenvoudiger om probleemoplossend te werk te gaan. Wandelen kan dus zowel gezien worden als doel/beloning of als middel om tot constructieve gedachten te komen.

Het eerste gesprek vindt steeds plaats in de praktijk. In dit kennismakingsgesprek bespreekt de psycholoog dan samen met jou of wandelgesprekken een optie zijn voor het verdere begeleidingstraject. Soms kan het ook aangewezen zijn om een eerste reeks sessies in de praktijk te organiseren alvorens op weg te gaan of omgekeerd.

Klik hier voor ons coaching aanbod naar bedrijven.