Call us toll free: 0477/402.917
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Intra-Extra is een ambulante groepspraktijk voor psychologische hulpverlening met vestigingen in Diest en Aarschot. Hierdoor bereiken wij een publiek in de regio rond Hasselt, Sint-Truiden, Geel, Aarschot, Tienen en Leuven.

De praktijk wordt ondersteund door een gedegen en ervaren team van een 16-tal psychologen, die allen werken volgens een directieve, oplossingsgerichte en gedragstherapeutische aanpak.  Onze psychologen scholen zich voortdurend bij. Op die manier stemmen wij ons aanbod af op de actuele bevindingen van wetenschappelijk onderzoek en de evoluties die daaruit voortvloeien in de klinische praktijk. Al onze psychologen hebben als  basisopleiding een master in de psychologie en hebben een erkenningsnummer bij de Psychologencommissie. Daarnaast zijn een aantal van onze psychologen ook lid van één of meerdere vakverenigingen.

Iedereen die hulp, raad of begeleiding zoekt voor problemen van psychische, sociale of relationele aard kan terecht bij Intra-Extra. Wij richten ons tot een grote doelgroep cliënten, gaande van kinderen en volwassenen tot ouderen, van individuen en koppels tot gezinnen.  Check ook ons cursusaanbod voor groepen op de therapiepagina.  

Onze doelstelling is het bieden van kwaliteitsvolle 'zorg op maat'.  Vandaar dat wij voor elke cliënt op zoek gaan naar die aanpak die het meeste aansluit bij zijn of haar vragen en noden. Hierbij streven we ernaar de behandeling zo kort als mogelijk te houden, steeds rekening houdend met de problematiek, de vragen en behoeften van de cliënt.

Hoe meldt u zich bij ons aan? Dit kan via de huisarts of een specialist zoals psychiater, gynaecoloog, logopedist, ..., maar zeker ook op eigen initiatief. Een afspraak maken of meer inlichtingen vragen, kan het makkelijkst via de contactpagina. U kan ook telefonisch contact opnemen via het mobiel nummer van één van onze psychologen. Bij antwoordapparaat verzoeken wij u om steeds uw naam en telefoonnummer in te spreken, wij bellen altijd terug.  Oproepen zonder ingesproken boodschap worden niet beantwoord.

U hoeft niet zelf een psycholoog of therapie uit te kiezen.  De psychologen binnen Intra-Extra hanteren éénzelfde therapiekader waardoor wij kunnen werken vanuit een centrale planning.  Aan de hand van uw hulpvraag en beschikbaarheid bekijken wij welke psychologen in aanmerking komen om u te begeleiden.  De eerste van hen die ruimte voor u vrij krijgt, neemt rechtstreeks contact met u op.  Op deze manier heeft u de grootste kans op een snelle afspraak. Uiteraard heeft u de vrijheid om zelf een psycholoog uit ons team te kiezen indien u dat wenst.  Hou er in dat geval rekening mee dat u mogelijks langer wacht op de start van uw begeleiding. Voor enkele hulpvragen is er ook een groepsaanbod beschikbaar (raadpleeg onze cursussen op de therapiepagina).

Zijn er nog onduidelijkheden? Bekijk onze pagina veelgestelde vragen, misschien vindt u daar reeds het antwoord.  Meer inlichtingen of informatie kan u vragen via de contactpagina.

 

 

 

De 4 pijlers in het beleid van Intra-Extra

Het therapeutisch denkkader

Het welzijn van de cliënt en zijn omgeving staan centraal in onze therapeutische visie. Hiertoe hanteren al onze medewerkers het korte oplossingsgerichte en/of gedragstherapeutische denkkader. Beide denkkaders richten zich voornamelijk op het hier en nu en het zoeken naar mogelijkheden binnenin de cliënt om met de moeilijkheden die hij of zij ervaart om te gaan. Waar nodig hanteren wij aanvullend een lichamelijke aanpak zoals bijvoorbeeld een relaxatietherapie.

Onze therapeuten werken op een directieve en actieve manier. Ze gaan samen met de cliënt op zoek naar de beste aanpak en leren hen vaardigheden aan om zich in de toekomst te wapenen en hun zelfredzaamheid te verhogen. We werken kortdurend en de frequentie van de gesprekken daalt naargelang de zelfredzaamheid verhoogt, met maximaal een tiental gesprekken als uitgangspunt. Naargelang de noden kan het aantal gesprekken hoger of lager liggen.

Door deze aanpak houden wij psychotherapie betaalbaar voor cliënten en proberen wij anderzijds herhaalde therapieën te vermijden. Intra-Extra biedt zowel individuele begeleidingen als cursussen in groep. De psycholoog en/of verwijzer bekijkt samen met de cliënt welk van beiden het meest geschikt is voor de gestelde hulpvraag. Waar nodig stellen wij aanvullend een psychologisch testonderzoek voor.

Transparante werking

Intra-Extra hanteert een éénduidige en integrale kwaliteitsvisie waar alle medewerkers achter staan en waar onze therapeutische aanpak volledig op steunt. Op die manier heeft u als verwijzer, hulpvrager of cliënt zekerheid over een gelijkwaardige behandeling door al onze medewerkers.

Dankzij het gebruik van innovatieve elektronische communicatiemiddelen evenals een cliënten dossier kunnen wij deze aanpak administratief bestendigen en maximaal doorvoeren in de opvolging van behandelingen. De communicatie naar verwijzers, andere hulpverleners of binnen de praktijk zelf gebeurt volgens een uniforme methodiek.

Doorverwijzingen

Indien wij binnen Intra-Extra geen adequate begeleiding kunnen bieden engageren wij ons om samen met de cliënt op zoek te gaan naar een meer gepaste begeleiding elders.

Hierbij streven wij ernaar om te verwijzen naar reputabele hulpverleners met een gelijkwaardige therapeutische visie en aanpak.

Privacy

Wij staan op uw privacy: de informatie in de cliëntendossiers wordt digitaal opgeslagen en beveiligd. Dit betekent dat de informatie niet kan gelezen worden door anderen en enkel de therapeut van de cliënt toegang heeft tot het dossier.

Mits uitdrukkelijke toestemming van de cliënt geven wij informatie uit het cliëntendossier door aan andere hulpverleners of aan de huisarts. Wij versturen geen vertrouwelijke informatie via e-mail.

error: Inhoud beveiligd. Copyright Intra Extra.