Call us toll free: 0477/402.917
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Raadpleeg hier de veelgestelde vragen om snel een antwoord op uw vraag te vinden.

 

Hoe maak ik een afspraak met een psycholoog van Intra-Extra?

Een afspraak maken of informatie vragen kan het makkelijkst via de contactpagina op deze website.  Na het versturen van je aanvraag, ontvang je onmiddellijk een automatisch antwoord.  Nadien sturen wij je een persoonlijk antwoord met eventueel nog wat extra vragen om een beter zicht te krijgen op je hulpvraag.  Van zodra er dan een concrete afspraak voor je vrij komt, neemt de psycholoog die jou zal begeleiden rechtstreeks contact met je op. 

Je kan ook telefonisch contact opnemen met één van onze psychologen. Bij antwoordapparaat spreek je best je naam en telefoonnummer in; op die manier word je steeds teruggebeld. Hou er rekening mee dat oproepen zonder ingesproken boodschap niet gecontacteerd worden. Je vindt hun mobiele telefoonnummers hier

Moet ik een voorschrift van de dokter hebben ?

Neen, u moet geen voorschrift hebben om op consultatie te komen. Dit komt omdat er nog geen algemene regelgeving is inzake voorschriften en tussenkomsten.

Heeft mijn huisarts of andere medische hulpverlener inzage in mijn dossier ?

Neen, wij zijn strikt gebonden aan het beroepsgeheim. Enkel wanneer u de uitdrukkelijke -schriftelijke- toestemming geeft, bezorgen wij uw dossier aan de vragende partij. Wij communiceren ook niet via een emailprogramma zoals Gmail of Outlook maar vanuit een eigen emailprogramma in het electronisch cliënten dossier. 

Wanneer kan ik op consultatie komen ?

U kan bij ons terecht van maandagochtend 8.30u tot zaterdagavond 18.00u. Als u zich overdag kan vrij maken, bent u meestal sneller aan de beurt.

Kan ik ook voor een dringende interventie of crisisgesprek terecht bij Intra-Extra?

De Intra-Extra teams zijn niet gespecialiseerd in crisishulpverlening en hebben vaak ook niet de mogelijkheid om  je begeleiding onmiddellijk op te starten. Wel kan je bij ons terecht voor een eerste oriënteringsgesprek.  In zo'n oriënteringsgesprek geeft de psycholoog je dan tips en/of advies in afwachting van een gesprek binnen Intra-Extra of elders. 

Indien je echter dringender hulp nodig hebt, wend je je best tot de huisarts (van wacht) of de spoedgevallendienst van een ziekenhuis in je buurt.  Deze hulpverlening is ten allen tijde vlot bereikbaar.  Je huisarts kan ook een mobiel crisisteam voor je inschakelen.  Zo'n crisisteam kan je dan binnen de 48u een afspraak geven of bij je aan huis komen.  

Wanneer boek ik best een oriënteringsgesprek? En wat houdt zo'n gesprek in?

Twijfel je erover of therapie wel aangewezen is voor jouw hulpvraag? Of wens je in afwachting van je begeleiding alvast wat uitleg en eerste tips te krijgen om met je moeilijkheden om te gaan? In dat geval kan je kiezen voor een éénmalig oriënteringsgesprek. 

Soms volstaat zo'n gesprek en is er geen verdere therapie nodig.  In het andere geval, en na gezamenlijk overleg, word je opgenomen in de planning van Intra-Extra om met therapie van start te gaan of om deel te nemen aan een groepscursus.  

Indien de nodige begeleiding bij Intra-Extra niet mogelijk is verwijst de psycholoog je door naar een meer gepaste hulpverlening.   

Voor een oriënteringsgesprek is er geen wachtlijst.  Ga naar de contactpagina, kies voor oriënteringsgesprek en boek in de agenda het tijdstip dat jou het best past.  Het tarief voor een oriënteringsgesprek is 75€. 

Moet ik lang wachten op een eerste afspraak bij een psycholoog van Intra-Extra?

De psychologen bij Intra-Extra werken allen volgens een oplossingsgericht en gedragstherapeutisch kader waarbij het aantal sessies zo kort als mogelijk, doch zo lang als nodig gehouden wordt.  Van zodra je na enkele sessies zelfstandiger aan de slag bent, wordt eveneens de tijd tussen twee sessies verlengd. 

Door deze manier van werken kan het team een groot aantal cliënten helpen en verkort je wachttijd voor de start van je therapie aanzienlijk.   Daarnaast werkt ons team ook vanuit een centrale planning.  Van zodra één van de psychologen ruimte vrij krijgt, contacteren zij onmiddellijk de eerstvolgende cliënt op de planning.  Hierdoor heb je de grootste kans op een snellere afspraak.  

Tot slot kan je ook altijd een eerste oriënteringsgesprek aanvragen.  In zo'n gesprek krijg je een eerste advies of tips in afwachting van de start van je therapie. Er kan dan ook besproken worden of je sneller en gepaster geholpen bent met een cursus uit ons groepsaanbod, of met online-therapie via Emma. Indien aangewezen, kunnen we je in zo'n oriënteringsgesprek ook doorverwijzen naar een meer gepaste hulpverlening voor jou.

Hoe weet ik bij welke psycholoog ik best een afspraak maak voor mijn hulpvraag?

Je hoeft zelf geen psycholoog of therapie uit te kiezen. Binnen Intra-Extra werken alle psychologen vanuit hetzelfde therapiekader, namelijk oplossingsgericht en gedragstherapeutisch. Tevens werken wij vanuit een centrale planning en komen er dus meerdere therapeuten van ons team in aanmerking om je verder te helpen. De eerste van hen die dan ruimte voor je vrij krijgt, neemt rechtstreeks contact met je op.

Uiteraard heb je altijd de vrijheid om zelf een psycholoog uit ons team te kiezen indien je dat wenst.  Hou er in dat geval wel rekening mee dat je mogelijks langer wacht op de start van je begeleiding.  Ter info: alle psychologen van Intra-Extra staan met hun opleidingen en specialisaties hier.

Waarom ook online therapie volgen ?

Je kan je therapie of coachingstraject bij Intra-Extra aanvullen met online-therapie. Op die manier kan je eender waar en eender wanneer aan jezelf werken mét ondersteuning van een psycholoog.  Je hoeft je dus niet te verplaatsen of je agenda om te gooien voor een afspraak. Intra-Extra maakt hiervoor gebruik van Emma, een veilige online ruimte die enkel toegankelijk is voor jou en de therapeut. Door de assistentie van Emma kan er meer tijd tussen twee consultaties gelaten worden en zijn er minder face to face  consultaties nodig, het werkt dus ook kostenbesparend.

De online-therapie bij Intra-Extra is volledig op jouw maat, het is dus geen geautomatiseerd programma. Eerst bespreek je samen met je psycholoog waar je aan wenst te werken, wat je doelstellingen en verwachtingen zijn. Vervolgens kan de psycholoog je interessante documenten, links naar websites, filmpjes, oefeningen en opdrachten geven waar je op jouw tempo tussen de consultaties door aan kan werken. De therapeut is in staat om je online-therapie op te volgen en er feedback over te geven, maar jij beslist zelf wat je wel en niet met je therapeut deelt.

Belangrijk om weten: online therapie wordt binnen Intra-Extra niet gebruikt voor dringende interventies of crisishulpverlening, onze psychologen zijn immers niet gespecialiseerd in crisishulpverlening, noch volcontinu online.
Lees meer over  Emma en bekijk zeker de korte video onderaan de pagina. 

Hoe start ik online therapie ?

Online therapie werkt met een maandabonnement van 70€. Je betaalt dit bedrag rechtstreeks aan je therapeut en vervolgens krijg je via mail een link om van start te gaan. 


Heb je nog geen therapeut, maar kies je uitdrukkelijk voor ondersteuning via online-therapie?  Vermeld dat dan alvast bij je aanmelding via het contactformulier. Op die manier is de therapeut al van bij aanvang op de hoogte en kan je, afhankelijk van je problematiek, onmiddellijk na het startgesprek online van start gaan. Je kan actief aan jezelf blijven werken in Emma en nieuwe input ingeven zolang je maandabonnement loopt.

Wat gebeurt er met de informatie wanneer ik stop met online therapie?

Er gebeurt verder niets met jouw informatie. Nadat je de therapieconsultaties afgerond hebt of wanneer je wenst te stoppen, kunnen zowel jij als de therapeut mekaar online loskoppelen. Je kan er dan voor kiezen om zelfstandig in Emma verder te werken  zonder dat de therapeut nog meevolgt of feedback geeft. 


Wanneer je geen bijdrage meer betaalt, kan je geen nieuwe input meer geven maar blijft de oude info wel voor je beschikbaar.  Indien je dat verkiest, kan je echter ook de oude info wissen.

Hoeveel kost een consultatie ?

Een standaard consultatie duurt 45 minuten en kost 55 euro. Indien er na gezamenlijk overleg gekozen wordt voor een consultatie van een uur (bijv. bij relatietherapie) is het tarief voor zo'n sessie van een uur, 70 euro. Psychodiagnostische sessies worden eveneens berekend à rato van 70 euro per uur.

Een uitzondering is het oriënteringsgesprek. Dit is een éénmalige afspraak die je rechtstreeks kan inboeken via een agenda op de contactpagina of via één van onze therapeuten.  Voor dit type gesprek kan je kiezen wanneer je niet goed weet of psychotherapie wel iets voor jou is, of wanneer je nood hebt aan adviezen of tips waarmee je al aan de slag kan in afwachting van je therapie.  Voor een oriënteringsgesprek betaal je 75 euro.  

Is een consultatie terugbetaald door het ziekenfonds ?

We kunnen hier geen éénduidig antwoord geven omdat dit zeer afhankelijk is van ziekenfonds en/of verzekering en uw sociale situatie. Via de pagina met de weblinks kan u de terugbetalingsregelingen raadplegen, vraag het zeker ook na bij uw ziekenfonds.

Is een afspraak bindend ?

Ja, wanneer u niet komt opdagen kunnen wij ook geen andere clienten zien, clienten die mogelijks op de wachtlijst staan en dringend hulp nodig hebben. 

Uw sessie kosteloos annuleren kan minimaal 48u op voorhand via een e-mail aan uw persoonlijke therapeut, of minimaal 24u op voorhand indien u uw therapeut telefonisch verwittigt.  U vindt de contactgegevens van al onze psychologen hier terug.  Zonder annulatie wordt uw sessie aangerekend. 

Hoe kan ik mijn afspraak tijdig verplaatsen of annuleren?

Een afspraak verplaatsen of annuleren doe je best NIET via de contactpagina.

Hoe kan je dan wel tijdig annuleren? Indien je minimum 48u op voorhand je afspraak wenst te veranderen, kan je dat via het persoonlijke e-mailadres van je therapeut. Je vindt dit e-mailadres terug op het afsprakenkaartje van je therapeut of onder de rubriek team.

Wens je op de valreep  je afspraak te veranderen, dan dien je dit telefonisch te doen. Alle gsm-nummers van onze therapeuten vind je eveneens  onder de rubriek team. Indien je therapeut de telefoon niet kan opnemen, spreek je een boodschap en stuur je een sms.

Minder dan 24u op voorhand kan je niet meer annuleren en wordt de afspraak aangerekend. Neem in dat geval eveneens telefonisch contact op met je therapeut. 

Hoe lang duurt een therapie ?

Wij kunnen op voorhand niet beloven hoe snel u geholpen bent maar uit onze ervaring weten we dat de meeste behandelingen over vier à acht afspraken lopen omdat we kortdurend werken. Dit kunnen we afleiden uit het hoge aantal nieuwe aanmeldingen die we verwerken op maandbasis.

Moet ik wekelijks op gesprek komen ?

Bij aanvang van de therapie is dit meestal wekelijks of tweewekelijks tot 1x om de drie weken, in een moeilijke periode kan u vaker komen. Naar het einde van de behandeling kan er meer tijd tussen twee sessies gelaten worden, en dit steeds in onderling overleg met de therapeut.

Wat als het niet meteen klikt met mijn therapeut?

Het is altijd mogelijk dat een eerste kennismaking niet 'loopt' zoals verwacht. Wees niet bang om dit te bespreken met uw therapeut.  Deze bekijkt dan samen met u welke aanpak, of eventueel welke andere therapeut beter zou aansluiten bij uw hulpvraag.  Op die manier moet u niet opnieuw op zoek gaan naar gepaste hulp. Indien het voor u te moeilijk zou zijn om dit met uw therapeut te bespreken, kan u ook de contactpagina van deze website gebruiken.  Op die manier komt u met uw vragen of opmerkingen terecht bij de coördinatoren van de praktijk en kunnen zij u helpen met het zoeken naar een andere therapeut.  

error: Inhoud beveiligd. Copyright Intra Extra.