Wat kan een psycholoog van Intra-Extra voor u betekenen ?


Intra-Extra is een ambulante groepspraktijk voor psychologische hulpverlening met vestigingen in Diest en Aarschot. Hierdoor bereiken wij een publiek in de regio rond Hasselt, Sint-Truiden, Geel, Aarschot, Tienen en Leuven. De praktijk wordt ondersteund door een gedegen en ervaren team van een 18-tal psychologen, zij engageren zich om bij te blijven met de meest recente wetenschappelijke inzichten door zich gedurig bij te scholen. Naast langere therapie opleidingen volgen zij ook korte opleidingen en seminaries met betrekking tot verschillende topics.

Iedereen die hulp, raad of begeleiding zoekt voor problemen van psychische, sociale of relationele aard kan terecht bij Intra-Extra. Wij richten ons tot een grote doelgroep cliŽnten, gaande van kinderen en volwassenen tot ouderen, van individuen en koppels tot gezinnen. Onze doelstelling is steeds kwaliteitsvolle 'zorg op maat' te bieden, vandaar dat wij voor elke cliŽnt op zoek gaan naar de aanpak die het meeste aansluit bij zijn of haar vragen en noden. Hierbij streven we ernaar de behandeling zo kort als mogelijk te houden, steeds rekening houdend met de problematiek, de vragen en behoeften van de cliŽnt.

Onze therapie en werkwijze is gebaseerd op een directieve, oplossingsgerichte en gedragstherapeutische aanpak. Al onze psychologen hebben een basisopleiding klinische psychologie, zijn aangesloten bij vakverenigingen en hebben een erkenningsnummer bij de Psychologencommissie. In Lummen versterkt een extern team van logopedisten ons in het kader van diagnostiek en advies met betrekking tot leerproblemen en studiebegeleiding. Wij stemmen ons aanbod af op de actuele bevindingen van wetenschappelijk onderzoek en de evoluties die daaruit voortvloeien in de klinische praktijk.

Hoe meldt u zich bij ons aan? Dit kan via de huisarts of specialisten zoals psychiater, gynaecoloog, logopedist, ..., maar zeker ook op eigen initiatief. Voor meer inlichtingen of om een afspraak te maken kan u rechtstreeks telefonisch contact nemen met de gewenste psycholoog. Bij antwoordapparaat: gelieve uw naam en telefoonnummer in te spreken, wij bellen u altijd terug. Ook via onze contactpagina kan u een aanvraag doen voor meer informatie of een concrete afspraak. U wordt dan snel gecontacteerd door ťťn van onze psychologen.


De 4 pijlers in het beleid van Intra-Extra


Het therapeutisch denkkader

Het welzijn van de cliŽnt en zijn omgeving staan centraal in onze behandelvisie. Hiertoe hanteren al onze medewerkers het korte oplossingsgerichte en/of gedragstherapeutische denkkader. Beide denkkaders richten zich voornamelijk op het hier en nu en het zoeken naar mogelijkheden binnenin de cliŽnt om met de moeilijkheden die hij of zij ervaart om te gaan. Waar nodig hanteren wij aanvullend een lichamelijke aanpak zoals bijvoorbeeld een relaxatietherapie.

Onze therapeuten werken op een directieve en actieve manier. Ze gaan samen met de cliŽnt op zoek naar de beste aanpak en leren hen vaardigheden aan om zich in de toekomst te wapenen en hun zelfredzaamheid te verhogen. We werken kortdurend en de frequentie van de gesprekken daalt naargelang de zelfredzaamheid verhoogt, met maximaal een tiental gesprekken als uitgangspunt. Naargelang de noden kan het aantal gesprekken hoger of lager liggen.

Door deze aanpak houden wij psychotherapie betaalbaar voor cliŽnten en proberen wij anderzijds herhaalde therapieŽn te vermijden. Intra-Extra biedt zowel individuele als groepsbehandelingen. De psycholoog en/of verwijzer bekijkt samen met de cliŽnt welke van beiden meest geschikt is voor de gestelde hulpvraag. Waar nodig stellen wij aanvullend een psychologisch testonderzoek voor.

Transparante werking

Intra-Extra hanteert een ťťnduidige en integrale kwaliteitsvisie waar alle medewerkers achter staan en waar onze therapeutische aanpak volledig op steunt. Op die manier heeft u als verwijzer, hulpvrager of cliŽnt zekerheid over een gelijkwaardige behandeling door al onze medewerkers. Dankzij het gebruik van elektronische communicatiemiddelen evenals een cliŽntendossier kunnen wij deze aanpak administratief bestendigen en maximaal doorvoeren in de opvolging van behandelingen. De communicatie naar verwijzers, andere hulpverleners of binnen de praktijk zelf gebeurt volgens een uniforme methodiek.

Doorverwijzingen

Indien wij binnen Intra-Extra geen adequate behandeling kunnen bieden engageren wij ons om samen met de cliŽnt op zoek te gaan naar een meer gepaste behandeling elders. Hierbij streven wij ernaar om te verwijzen naar hulpverleners met een gelijkwaardige therapeutische visie en aanpak.


Privacy

Wij staan op uw privacy: de informatie in de cliŽntendossiers wordt digitaal opgeslagen en beveiligd. Dit betekent dat de informatie niet kan gelezen worden door anderen en enkel de therapeut van de cliŽnt toegang heeft tot het dossier. Mits uitdrukkelijke toestemming van de cliŽnt geven wij informatie uit het cliŽntendossier door aan andere hulpverleners of aan de huisarts. Wij versturen geen vertrouwelijke informatie via e-mail. Klik hier voor de algemene folder